Stacje paliw wyłączone z „godzin dla seniorów”

Detal/Hurt

Stacje paliw wyłączone z „godzin dla seniorów”

02 kwietnia 2020

  • #godzina dla seniorów
  • #koronawirus

Wprowadzono zmiany w opublikowanym 31 marca rozporządzeniu w sprawie ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa.

Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”, która polega na obsłudze w godzinach od 10:00 do 12:00 jedynie osób powyżej 65. roku życia. Obowiązuje je natomiast zasada „3 osoby na jedno stanowisko kasowe” tak jak pozostałe sklepy i punkty usługowe.

Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

Pracodawcy mają obowiązek zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. Dotyczy to przede wszystkim stanowisk pracy poszczególnych osób, które muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.