Produkcja prawa znowu przyspiesza

Aktualności

Produkcja prawa znowu przyspiesza

23 sierpnia 2019

  • #nowe prawo

W pierwszej połowie 2019 r. przyjęto 11,8 tys. stron maszynopisu aktów prawnych najwyższego rzędu. To wzrost o 6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – wynika z najnowszej aktualizacji „Barometru stabilności otoczenia prawnego w Polsce”.

Wnioski płynące z najnowszej aktualizacji badania – po pierwszym półroczu 2019 r. – nie są optymistyczne. Od początku stycznia do końca czerwca 2019 r. uchwalono w Polsce 11 772 stron maszynopisu aktów prawnych najwyższego rzędu (ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych). Jest to wynik delikatnie – o 5,6% – wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To zła wiadomość, ponieważ w dwóch ostatnich latach nastąpił silny spadek produkcji prawa w Polsce i istnieje ryzyko, że w 2019 r. ta dobra passa może zostać przerwana.

Jeśli przyjąć teoretyczne założenie, że dynamika wzrostu o 5,6% utrzyma się w II półroczu, to w całym 2019 r. przyjętych zostałoby 21 457 stron maszynopisu aktów prawnych, czyli o 1132 stron więcej niż w 2018 r. Oznaczałoby to, że pod względem produkcji prawa sytuacja nieco pogorszyła się w porównaniu w poprzednim rokiem, ale utrzymuje się na poziomie zbliżonym do średniej z lat 2012-2018.

– Nadprodukcja prawa w Polsce wyrządziła w ostatnich dwóch dekadach wiele złego polskim przedsiębiorcom i polskiej gospodarce. Zmienność otoczenia prawnego stała się systemową barierą rozwoju naszego kraju. Dlatego z pewnym niepokojem przyjmujemy fakt, że dwuletni okres spadku produkcji prawa został w ostatnim półroczu zatrzymany. Mamy nadzieję, że to tylko chwilowe wyhamowanie i w drugiej połowie roku pozytywny trend powróci – przyznaje Tomasz Wróblewski, Partner Zarządzający Grant Thornton.

Foto: Pixabay