Ponad 15 mln zł na wsparcie niezależnych sklepów detalicznych w ramach Akademii Eurocash

Aktualności

Ponad 15 mln zł na wsparcie niezależnych sklepów detalicznych w ramach Akademii Eurocash

26 czerwca 2014

  • #Akademia Eurocash

Akademia Eurocash podsumowuje swoje dotychczasowe działania w ramach programu wsparcia niezależnych sklepów skupionych w sieciach franczyzowych Grupy. Przez ponad trzy lata funkcjonowania Akademii Eurocash z różnych form szkoleń skorzystało kilkadziesiąt tysięcy właścicieli sklepów i ich pracowników. Suma inwestycji związanych z realizacją programu to ponad 15 mln zł. Poradnik Handlowca jest partnerem tego wydarzenia.

Akademia Eurocash to innowacyjny w swojej formule program podnoszenia kwalifikacji dla właścicieli i pracowników niezależnych sklepów detalicznych. Jego celem jest wsparcie tradycyjnego handlu w konkurencji z dużymi międzynarodowymi sieciami i dyskontami poprzez podnoszenie atrakcyjności i poziomu obsługi klienta w sklepach „na rogu”. Akademia Eurocash stanowi nowatorski na polskim rynku koncept wsparcia handlu detalicznego ze względu na swój kompleksowy charakter – łączy bowiem szkolenia, monitorowanie rezultatów i system motywacyjny. Dzięki programowi detaliści uzyskują dostęp do wiedzy i narzędzi zarezerwowanych dotychczas dla placówek należących do międzynarodowych sieci. Szkolenia dla właścicieli i pracowników sklepów wraz z Grupą Eurocash prowadzą przedstawiciele największych firm w poszczególnych kategoriach rynku – Animex, Carlsberg, Coca-Cola, Indykpol, Rybhand, Spomlek oraz Unilever.

Kilkadziesiąt tysięcy przeszkolonych osób

Akademia Eurocash została zainicjowana pod koniec 2010 roku. Od tego czasu kilkadziesiąt tysięcy właścicieli i pracowników sklepów detalicznych skorzystało z różnej formy szkoleń. Do wyboru są warsztaty prowadzone w sklepach modelowych, kursy e-learningowe oraz konferencje z licznymi wykładami. Tematy szkoleń są co roku modyfikowane, tak aby odpowiadały bieżącym potrzebom franczyzobiorców oraz były dostosowane do aktualnych wyzwań stojących przed polskim handlem tradycyjnym.

Od początku istnienia Akademii Eurocash z kursów e-learningowych prowadzonych za pośrednictwem strony www.akademiaeurocash.pl skorzystało 21 120 osób. O popularności tych szkoleń świadczy chociażby dynamiczny przyrost liczby osób zarejestrowanych na platformie, która w ciągu 3,5 roku wzrosła trzykrotnie. Ta forma przekazywania wiedzy cieszy się wśród uczestników Akademii Eurocash szczególnym zainteresowaniem ze względu na swoją elastyczną formę – uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe bez względu na miejsce zamieszkania oraz w najbardziej dogodnym dla kursanta czasie. Jedyny warunek to dostęp do Internetu oraz zalogowanie się na stronie. Co ważne poprzez stronę detaliści mogą zgłaszać interesujące ich tematy szkoleniowe do zrealizowania w kolejnych okresach funkcjonowania programu.

Inną formą przekazywania wiedzy w ramach Akademii Eurocash są warsztaty prowadzone w sklepach modelowych. Do połowy 2014 r. odbyło się 588 warsztatów, z których skorzystało blisko 6 900 osób. W sumie dało to ponad 4 700 godzin szkoleniowych zrealizowanych od 2012 roku, kiedy takie spotkania zostały włączone do programu Akademii Eurocash. Dodatkowo detaliści mogą zdobywać nowe umiejętności podczas corocznych konferencji, w których od momentu startu inicjatywy udział wzięło 2000 osób.

Z różnego rodzaju szkoleń mogą korzystać wszystkie sklepy należące do sieci Delikatesy Centrum oraz wybrane placówki Sieci Sklepów abc.

Stała weryfikacja skuteczności programu oraz nagrody dla najlepszych

 

Skuteczność szkoleń prowadzonych w ramach Akademii Eurocash jest regularnie sprawdzana. Co kwartał profesjonalni ankieterzy z zewnętrznych firm badawczych prowadzą badanie Tajemniczego Klienta we wszystkich sklepach Delikatesy Centrum objętych programem szkoleniowym. W ten sposób sprawdzają pięć obszarów:

       jakość w przypadku produktów świeżych,

       jakość asortymentu i merchandisingu,

       jakość obsługi klienta,

       standardy sieci,

       komunikacja, wizualizacja marki oraz promocje.

Raport z badań Tajemniczego Klienta przekazywany jest następnie właścicielom sklepów, tak aby na jego podstawie mogli wprowadzać dalsze zmiany niezbędne w ich placówkach. Dodatkowo wyniki badań są podstawą systemu motywacyjnego będącego unikalnym na polskim rynku elementem programów szkoleniowych skierowanych do detalistów. Grupa Eurocash jako jedyny właściciel sieci franczyzowych nagradza pracowników objętych tego typu inicjatywą. Raz na kwartał placówki, które w badaniach uzyskały najlepsze wyniki, dostają w ramach nagrody określone kwoty do podziału pomiędzy wszystkich pracowników, którzy odbyli kursy wymagane na danym stanowisku oraz w danym okresie. Od początku istnienia programu szkoleniowego grupa przeznaczyła na ten cel 7 994 648 zł. W sumie na realizację Akademii Eurocash wspierającej niezależne sklepy detaliczne firma wydała 15 650 000 zł.

Wyniki szkoleń dają wymierne rezultaty

Porównanie wyników badań Tajemniczego Klienta z ostatnich czterech kwartałów (II kw. 2013 – I kw. 2014) najlepiej obrazuje, jak szkolenia i przekazywana detalistom wiedza przekładają się na jakość świadczonych przez nich usług. Ogólna ocena uzyskana w II kw. 2013 r. przez wszystkie sklepy Delikatesy Centrum zweryfikowane w pięciu badanych obszarach wynosiła 84,3%. W I kw. 2014 r. wynik ten wzrósł już do 90,9%, co stanowi istotną poprawę.

– Wyniki badań skuteczności programu szkoleniowego Akademia Eurocash potwierdzają głęboki sens tego tupu inicjatyw. Oferując unikalną możliwość rozwoju kwalifikacji naszych franczyzobiorców i ich pracowników, wspieramy naszych klientów poprzez wzmacnianie pozycji rynkowej handlu tradycyjnego – mówi Carlos Saraiva, Prezes Eurocash Franczyza. – Udział w programie naszych partnerów, a więc największych firm w poszczególnych kategoriach rynku, jest istotnym elementem gwarantującym detalistom dostęp do wiedzy zarezerwowanej dotychczas dla placówek międzynarodowych sieci. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni spółkom Animex, Carlsberg, Coca-Cola, Indykpol, Rybhand, Spomlek oraz Unilever za wsparcie naszej inicjatywy – dodaje Carlos Saraiva

W tym roku Akademia Eurocash dedykowana jest przede wszystkim standardom obsługi klienta, natomiast w 2015 r. program szkoleniowy będzie skupiać się na tematach związanych z zarządzaniem sklepem oraz personelem. Do końca 2014 r. grupa planuje przeszkolić dodatkowych 1500 osób, zaś w przyszłym roku – około 4500 osób. Szacunkowa suma inwestycji w ramach Akademii Eurocash przewidziana na 2015 r. to  5 mln zł.