Organizacje sektora rolno-spożywczego z pismem do Ministra Zdrowia

Gospodarka

Organizacje sektora rolno-spożywczego z pismem do Ministra Zdrowia

19 marca 2020

  • #koronawirus
  • #sektor rolno-spożywczy

18 marca 2020 r. kilka największych polskich organizacji sektora rolno-spożywczego skierowało pismo do Ministra Zdrowia, prof. Łukasza Szumowskiego ws. zapewnienia testów na obecność koronawirusa COVID-19 w przypadku pojawienia się zachorowania w zakładach przetwórstwa spożywczego. Pismo podpisały władze takich organizacji, jak: Związek Polskie Mięso, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Związek Polskich Przetwórców Mleka, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Polska Izba Mleka. Poniżej publikujemy treść pisma:

Wielce Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu polskich producentów rolnych i przetwórców zrzeszonych w czołowych organizacjach branżowych sektora rolno-spożywczego, działając w trosce o wszystkich producentów rolnych i przedsiębiorstwa sektora oraz zatrudnionych pracowników, zwracam się do Pana z ogromną prośbą o zabezpieczenie w sposób ciągły testów na obecność koronawirusa COVID-19 i w sytuacjach zgłoszenia przez zakład przetwórczy pojawienia się osoby chorej, do natychmiastowego przebadania wszystkich członków załogi.

Musimy naszym zakładom przetwórczym, zwłaszcza w obszarze strategicznych dla wyżywienia społeczeństwa obszarach zapewnić ciągłość produkcji. A jest to możliwe tylko i wyłącznie wówczas, kiedy będzie możliwe natychmiastowe odizolowanie osób zakażonych od reszty załogi i zbadanie pozostałych osób w trybie przyśpieszonym, tak żeby zminimalizować ilość osób, które będą musiały opuścić zakład.

Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę na konieczność zapewnienia priorytetowego (zaraz po najważniejszych służbach państwowych) dostępu zakładów przetwórczych do środków dezynfekujących oraz ubiorów ochronnych typu maski, czepki, fartuchy ochronne, ochraniacze na obuwie. Bez tych środków produkcja w wielu zakładach przetwórczych jest praktycznie niemożliwa.

Zdajemy sobie sprawę z ogromu zadań, jakie w tym czasie na Panu spoczywają, docenimy Pana ogromne zaangażowanie, ale takie dyspozycję wydane przez Pana Powiatowym Inspektorom Sanitarnym będą w stanie zminimalizować rozprzestrzenianie się choroby oraz ograniczyć ekonomiczne i społeczne skutki wykrycia wśród członków załogi COVID-19, a przede wszystkim zapewnią polskiemu społeczeństwu nieprzerwany dostęp do żywności.

Sprawą kluczową dla zapewnienia ciągłości dostaw w łańcuch żywnościowym jest także sprawne działanie logistyki. Powyższe postulaty dotyczą także przedsiębiorstw logistycznych a w szczególności kierowców narażonych na codzienny kontakt z wieloma osobami. Masowe zachorowania w tej grupie zawodowej mogą doprowadzić do zatorów zarówno po stronie dostaw surowca jak i dystrybucji żywności.

Liczymy na przychylność Pana Ministra, łącząc wyrazy szacunku pozostajemy w dyspozycji,

Agnieszka Maliszewska, Dyrektor, Polska Izba Mleka

Andrzej Gartner, Dyrektor Generalny, Polska Federacja Producentów Żywności

Jerzy Wierzbicki, Prezes Zarządu, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Witold Choiński, Prezes, Polskie Mięso

Wiesław Różański, Prezes, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

Marcin Hydzik, Prezes, Związek Polskich Przetwórców Mleka

Foto: Pixabay