Koniunktura konsumencka w lutym 2020 r.

Aktualności

Koniunktura konsumencka w lutym 2020 r.

20 lutego 2020

  • #Gus
  • #koniunktura konsumencka

W lutym 2020 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł 1,3 i był o 2,4 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Wśród składowych bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej niższą wartość odnotowano w lutym przede wszystkim dla ocen obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadki odpowiednio o 5 i 4,6 p. proc.). Wzrost (o 0,4 p. proc.) odnotowano w przypadku oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. W odniesieniu do lutego 2019 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 4,2 p. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 1,6 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -2,2. Na spadek wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęły oceny przyszłego poziomu bezrobocia oraz możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (spadki w obu przypadkach o 3,1 p. proc.). Poprawa nastąpiła jedynie w zakresie oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 0,4 p. proc.). W lutym br. WWUK osiągnął wartość o 5,4 p. proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2019 r.

Foto: Pixabay