GUS: koniunktura konsumencka w maju

Aktualności

GUS: koniunktura konsumencka w maju

20 maja 2020

  • #Gus
  • #koniunktura konsumencka

W maju 2020 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł -30,1 i był o 6,3 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Spośród składowych BWUK najbardziej poprawiły się oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (wzrosty odpowiednio o 15,6 p. proc. i 11,6 p. proc.). Wzrost wystąpił także dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (o 10,9 p. proc.). Natomiast pogorszyły się oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 5,1 p. proc. i 1,9 p. proc.). W odniesieniu do maja 2019 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 38,4 p. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 10,4 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -37,3. Na wzrost wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki. Największy wzrost odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (o 15,6 p. proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika wzrosty kształtowały się następująco: 10,9 p. proc. dla ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz 4,5 p. proc. dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia. W maju br. WWUK osiągnął wartość o 42,2 p. proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2019 r.

Dla 93% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna miała wpływ na odpowiedzi dotyczące koniunktury konsumenckiej.