Czy niekorzystne warunki pogodowe zatrzymają spadek cen zbóż?

Aktualności

Czy niekorzystne warunki pogodowe zatrzymają spadek cen zbóż?

27 czerwca 2019

  • #cena zbóż

Zgodnie z prognozą IGC (International Grains Council) światowa produkcja zbóż w sezonie 2019/2020 zwiększy się do 2177,6 mln t wobec 2128,4 mln t w sezonie 2018/2019 (+2,3%). Wyższe zbiory oczekiwane są w przypadku wszystkich głównych gatunków zbóż: pszenicy (+3,6%), kukurydzy (+0,6%) oraz jęczmienia (+5,8%). Ich zwiększenie będzie w znacznym stopniu efektem wzrostu produkcji zbóż w Unii Europejskiej, Rosji i Australii, w których w poprzednim sezonie wystąpiły znaczące straty związane z suszą.

Analitycy Credit Agricole dostrzegają ryzyko w dół dla prognozy światowej produkcji zbóż ze względu na odnotowane w ostatnich miesiącach anomalie pogodowe w USA i Kanadzie (długa zima i opady deszczu uniemożliwiające zasiewy) oraz w Unii Europejskiej, Rosji i na Ukrainie (niewystarczające opady).

Zgodnie z prognozą IGC światowa konsumpcja zbóż w sezonie 2019/2020 zwiększy się do 2201 mln t wobec 2164,8 mln t (+1,7%). Wzrost spożycia oczekiwany jest w przypadku wszystkich najważniejszych gatunków zbóż: pszenicy (+1,5%), kukurydzy (+1,4%) oraz jęczmienia (+2,7%). W ujęciu geograficznym głównym źródłem zwiększenia światowej konsumpcji zbóż będą Chiny, w znacznym stopniu ze względu na utrzymujący się w tym kraju silny wzrost spożycia kukurydzy.

Ze względu na wyższe spożycie zbóż od ich produkcji, w sezonie 2019/2020 dojdzie do dalszego spadku ich światowych zapasów, które na koniec sezonu 2019/2020 wyniosą 587,9 mln t wobec 611,3 mln t w sezonie 2018/2019, co będzie ich najniższym poziomem od sezonu 2014/2015. W efekcie współczynnik zapasy/spożycie spadnie do 26,7% wobec 28,2% i osiągnie on najniższą wartość od sezonu 2013/2014. Nadal pozostanie on jednak na relatywnie wysokim poziomie ograniczając przestrzeń do silnego wzrostu cen. Dla porównania, w sezonie 2012/2013, czyli w ostatnim okresie bardzo wysokich cen zbóż, współczynnik ten wynosił 22,8%.

Zgodnie z wiosenną oceną stanu upraw rolnych i ogrodniczych GUS powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2019 r. zwiększyła się w Polsce o ok. 2% rok do roku. Na poziomie całego kraju nie stwierdzono znaczących strat mrozowych. Wiosną utrzymywały się bardzo niekorzystne warunki agrometeorologiczne ze względu na suszę. Odnotowane w maju znaczące opady doprowadziły do istotnej poprawy stanu zbóż jarych i ozimych. Pozwala to zdaniem ekspertów Credit Agricole oczekiwać, że tegoroczne krajowe zbiory zbóż będą istotnie wyższe niż przed rokiem. Głównym czynnikiem ryzyka dla takiej oceny pozostaje kształtowanie się warunków agrometeorologicznych w kolejnych miesiącach bieżącego sezonu.

Wzrost produkcji zbóż w regionie będzie sprzyjał lekkiemu obniżeniu ich cen. Przestrzeń do wyraźnego spadku będzie ograniczana jednak przez spodziewane zmniejszenie światowych zapasów zbóż. Prognozuje się, że ceny pszenicy i kukurydzy w Polsce wyniosą odpowiednio ok. 71 zł/dt i 60 zł/dt na koniec 2019 r. oraz ok. 69 zł/dt i 59 zł/dt na koniec 2020 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla tych prognoz są warunki agrometeorologiczne wśród głównych producentów zbóż.

Foto: Pixabay