Czy niekorzystne warunki pogodowe podbiją ceny zbóż?

Aktualności

Czy niekorzystne warunki pogodowe podbiją ceny zbóż?

30 września 2019

  • #cena zbóż

Zgodnie z prognozą IGC (International Grains Council) światowa produkcja zbóż w sezonie 2019/2020 zwiększy się do 2159,1 mln t wobec 2141,8 mln t w sezonie 2018/2019 (+0,8%). Na nieznaczny wzrost zbiorów złożą się wyższa produkcja pszenicy (+4,2%) i jęczmienia (+7,8%) oraz niższa produkcja kukurydzy (- 2,6%).

Wyższe zbiory pszenicy i jęczmienia będą przede wszystkim efektem wzrostu produkcji w UE, w której w poprzednim sezonie wystąpiły znaczące straty związane z suszą. Z kolei spadek produkcji kukurydzy będzie wynikał głównie z jej wyraźnie niższych zbiorów w USA, gdzie utrzymujące się wiosną niesprzyjające warunki agrometeorologiczne utrudniły zasiewy.

Zgodnie z prognozą IGC światowa konsumpcja zbóż w sezonie 2019/2020 zwiększy się do 2186,1 mln t wobec 2160,9 mln t (+1,2%). Wzrost spożycia oczekiwany jest w przypadku pszenicy (+2,7%) i jęczmienia (+4,3%), podczas gdy konsumpcja kukurydzy nieznacznie obniży się (-0,1%). W ujęciu geograficznym głównym źródłem zwiększenia światowego spożycia zbóż będą UE oraz Chiny. Niemniej jednak ich konsumpcja w Chinach ograniczana będzie przez niższe zapotrzebowanie na zboża wykorzystywane w produkcji pasz, ze względu na znaczące straty w chińskim pogłowiu świń związane z ASF.

Ze względu na wyższe spożycie zbóż od ich produkcji, w sezonie 2019/2020 dojdzie do dalszego spadku ich światowych zapasów, które na koniec sezonu 2019/2020 wyniosą 598,3 mln t wobec 625,3 mln t w sezonie 2018/2019, co będzie ich najniższym poziomem od sezonu 2015/2016. W efekcie współczynnik zapasy/spożycie spadnie do 27,4% wobec 28,9% i osiągnie on najniższą wartość od sezonu 2014/2015. Nadal pozostanie on jednak na relatywnie wysokim poziomie ograniczając przestrzeń do silnego wzrostu cen. Dla porównania, w sezonie 2012/2013, czyli w ostatnim okresie bardzo wysokich cen zbóż, współczynnik ten wynosił 22,8%.

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS, ze względu na suszę, produkcja zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2019 r. wyniesie ok. 24,6 mln i ukształtuje się poniżej średniej wieloletniej. Niemniej ze względu na efekty niskiej bazy związane z ubiegłoroczną suszą, tegoroczne zbiory zwiększą się w ujęciu rocznym (+8%), zarówno w przypadku zbóż ozimych (+10%) jak i jarych (+4%).

Uwzględniając sytuację popytowo-podażową na globalnym rynku zbóż wskazującą na kolejny rok spadku zapasów ekonomiści Credit Agricole uważają, że ich światowe ceny są lekko niedoszacowane, szczególnie w przypadku kukurydzy. W konsekwencji kolejne miesiące mogą przynieść nieznaczny wzrost cen na głównych giełdach. W Europie będzie on jednak ograniczany przez lokalnie wyższe zbiory. Prognozuje się, że ceny pszenicy i kukurydzy w Polsce wyniosą odpowiednio ok. 71 zł/dt i 68 zł/dt na koniec 2019 r. oraz ok. 69 zł/dt i 67 zł/dt na koniec 2020 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla tych prognoz są warunki agrometeorologiczne wśród głównych producentów zbóż oraz kolejne szacunki sytuacji popytowo-podażowej na świecie.

Źródło: AgroMapa Credit Agricole Bank Polska

Foto: Pixabay