Jesteś tutaj

Beiersdorf kontynuuje ścieżkę wzrostu

Po trzech kwartałach bieżącego roku Grupa Beiersdorf, producent takich marek, jak m.in. NIVEA oraz AQUAPHOR, wypracowała przychody na poziomie 5,402 mld euro, co oznacza wzrost nominalny o 2,3% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Sprzedaż NIVEA, flagowej marki grupy, wzrosła o 2,7%. Obejmująca marki EUCERIN i AQUAPHOR sekcja Derma zakończyła pierwsze dziewięć miesięcy roku ze wzrostem o 6,3%. Największą zwyżkę – 46,7% wzrostu osiągnęła marka La Prairie. 

W Europie wzrost wyniósł 4,7%. Jednocześnie sprzedaż nominalna osiągnęła poziom 2,253 mld euro rosnąc z poziomu 2,185 mld euro o 3,1% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

We wschodniej części kontynentu sprzedaż wrosła nominalnie o 4,9%, w zachodniej 4,6 %. W ujęciu globalnym najwyższe, wynoszące 9,8% wzrosty objęły region Afryki, Azji i Australii.  W ujęciu nominalnym sprzedaż zwyżkowała tu o 3,7% do poziomu 1,388 mld euro. Progres wyników objął również Amerykę Północną. Wyniósł on 8,1%. W Ameryce Łacińskiej całkowita sprzedaż spadła. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynik był niższy o 2,6 %. Obydwa kontynenty zanotowały również spadki sprzedaż nominalnej wynoszące 7,2% w stosunku do roku 2017 r. Przychody zmniejszyły się z 813 do 754 mln euro. Wpłynęły na to wahania kursów walut a więc wskaźnik czysto makroekonomiczny.

Pomimo tego perspektywy sprzedaży grupy Beiersdorf na cały 2018 r. prezentują się optymistycznie. Spodziewany jest wzrost sprzedaży o około 5% przy skonsolidowanej marży EBIT z działalności operacyjnej na poziomie z ubiegłego roku.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Wyniki roczne za ubiegły rok osiągnęły rekordowy poziom – informuje firma Beiersdorf. W dużym stopniu przyczynił się do tego wzrost sprzedaży w Polsce i Rosji. W ujęciu organicznym zeszłoroczna sprzedaż wzrosła o 3,2%. Na rok bieżący Beiersdorf przewiduje utrzymanie tendencji. 

Wzrost sprzedaży Grupy w ujęciu organicznym na poziomie 3,0% (wzrost nominalny na poziomie 6,4%). Marża EBIT osiągnęła nowy, rekordowy poziom 14,4%. Prognoza na 2016 r. – wzrost sprzedaży powyżej poziomu rynkowego.

X