Jesteś tutaj

Opłata emisyjna – czy zwiększy cenę żywności?

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Wprowadza ona opłatę emisyjną od paliw oraz pozwoli tworzyć strefy czystego transportu w miastach. Zmiany te mogą spowodować wzrost kosztów transportu, co może skutkować podwyżką cen żywności.

Opłata emisyjna wyniesie 80 zł od każdego 1 tys. litrów paliwa wprowadzonego na krajowy rynek. Oznacza to wzrost cen litra paliwa o 8 gr netto. Po dodaniu 23-procentowego podatku VAT, realnie kierowcy mogą odczuć podwyżkę cen o 10 gr na litrze. Środki z opłaty w 85 proc. mają trafić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w 15 proc. do stworzonego mocą ustawy Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Za nowelą ustawy głosowało 231 posłów, przeciw było 199, wstrzymało się dwóch.

Przepisy pozwolą także na tworzenie samorządom stref czystego transportu w miastach. Ograniczony będzie wjazd pojazdów zasilanych jednostkami silnikowym, np. poprzez pobieranie opłat. Koszt wjazdu do strefy czystego transportu nie będzie mógł być wyższy niż 2,50 zł za godzinę. Opłata będzie mogła być pobierana w godzinach 9-17.

Wprowadzenie nowych przepisów może spowodować wzrost cen żywności. Wyższe ceny paliw przekładają się na koszty transportu. Z kolei pobieranie opłat za wjazd do strefy czystego transportu może nałożyć dodatkowe koszty na handlowców operujących przy sklepach w centrach dużych miast.

Źródło: PAP

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Indeks cen żywności FAO obniżył się w listopadzie do 175,8 pkt. wobec 176,6 pkt. w październiku. Oznacza to spadek o 0,5 proc. w ciągu miesiąca. Zmiana indeksu wynika z niższych cen dwóch spośród pięciu kategorii produktowych, wchodzących w jego skład.

Narodowy Bank Polski opracował dane dotyczące inflacji w listopadzie br. oraz przedstawił swoje perspektywy na najbliższy rok. Dynamika cen żywności pozostanie na stabilnym poziomie i będzie się wahać w granicach 2,5-3,3%.

X

Przeczytaj również