Jesteś tutaj

Opłata emisyjna – czy zwiększy cenę żywności?

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Wprowadza ona opłatę emisyjną od paliw oraz pozwoli tworzyć strefy czystego transportu w miastach. Zmiany te mogą spowodować wzrost kosztów transportu, co może skutkować podwyżką cen żywności.

Opłata emisyjna wyniesie 80 zł od każdego 1 tys. litrów paliwa wprowadzonego na krajowy rynek. Oznacza to wzrost cen litra paliwa o 8 gr netto. Po dodaniu 23-procentowego podatku VAT, realnie kierowcy mogą odczuć podwyżkę cen o 10 gr na litrze. Środki z opłaty w 85 proc. mają trafić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w 15 proc. do stworzonego mocą ustawy Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Za nowelą ustawy głosowało 231 posłów, przeciw było 199, wstrzymało się dwóch.

Przepisy pozwolą także na tworzenie samorządom stref czystego transportu w miastach. Ograniczony będzie wjazd pojazdów zasilanych jednostkami silnikowym, np. poprzez pobieranie opłat. Koszt wjazdu do strefy czystego transportu nie będzie mógł być wyższy niż 2,50 zł za godzinę. Opłata będzie mogła być pobierana w godzinach 9-17.

Wprowadzenie nowych przepisów może spowodować wzrost cen żywności. Wyższe ceny paliw przekładają się na koszty transportu. Z kolei pobieranie opłat za wjazd do strefy czystego transportu może nałożyć dodatkowe koszty na handlowców operujących przy sklepach w centrach dużych miast.

Źródło: PAP

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Klienci sklepów mogą spodziewać się spadków cen produktów żywnościowych. W ciągu najbliższych miesięcy największe obniżki cen mają dotyczyć jajek oraz mleka. Wynika tak z analiz przeprowadzonych przez ekspertów z pięciu banków.

Cena produktów spożywczych może pójść w górę ze względu na rosnące koszty paliw. Wpływ na wyższą cenę żywności mają również zwiększony popyt, mniejsza powierzchnia zasiewów, a także straty związane z anomaliami pogodowymi. 

X