Jesteś tutaj

Postępowanie UOKiK ws. przejęcia Mili przez Eurocash

UOKiK skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez Eurocash kontroli nad właścicielem sieci sklepów Mila. Do wydania decyzji konieczne jest przeprowadzenie badania rynku. Dotychczas ustalono, że firmy konkurują ze sobą na 21 lokalnych rynkach.

Działalność uczestników koncentracji pokrywa się w zakresie detalicznej sprzedaż artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku. Eurocash zajmuje się sprzedażą hurtową produktów FMCG, jest również organizatorem sieci sklepów detalicznych, m.in. Delikatesy Centrum, Groszek, czy Lewiatan. Właścicielem sieci Mila jest z kolei spółka Domelius z Cypru.

Urząd uznał, że terenem, na którym przedsiębiorcy rywalizują ze sobą jest obszar 10-15 minut jazdy samochodem od przejmowanej placówki. Uczestnicy koncentracji rywalizują ze sobą aż na 21 określonych w ten sposób lokalnych rynkach. Ponadto pomiędzy Eurocash i Domelius zachodzą relacje dostawca-odbiorca. Pierwsza ze spółek jest hurtowym sprzedawcą produktów FMCG, natomiast sieć sklepów Mila jest jej potencjalnym klientem.

W celu wydania dalszych decyzji niezbędne jest przeprowadzenie badania rynku. UOKiK musi przede wszystkim sprawdzić udziały rynkowe uczestników transakcji oraz ich konkurentów. Pozwoli to na ocenę, czy koncentracja nie stanowi zagrożenia dla konkurencji. Rozpoczęcie drugiego etapu postępowania nie przesądza o rodzaju decyzji, jaka w przyszłości zostanie wydana. 

Kategoria: 

Podobne artykuły

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierował postępowanie dotyczące przejęcia sieci supermarketów Mila do drugiej fazy. Postanowienie UOKiK jest zgodne z przewidywaniami Grupy Eurocash i standardowe w analogicznych sprawach. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie przez Grupę Eurocash 100% udziałów w cypryjskiej spółce Domelius Limited kontrolującej Mila S.A. – właściciela sieci 187 supermarketów zlokalizowanych głównie w centralnej Polsce.

X