Żywiec Zdrój finansuje inicjatywy lokalnej społeczności

Aktualności

Żywiec Zdrój finansuje inicjatywy lokalnej społeczności

08 lutego 2018

  • #Żywiec Zdrój

Trzy kategorie, 26 nadesłanych pomysłów, 17 dofinansowanych projektów  łączną kwotą 70 tys. zł – zakończył się pilotażowy konkurs grantowy Żywiec Zdrój „Lokalne Inicjatywy Społeczne w gminie Jeleśnia” na Żywiecczyźnie. Program wspiera zaangażowanie społeczności lokalnych w działania na rzecz otoczenia.

– Jako firma aktywnie działamy na rzecz społeczności lokalnych i troszczymy się o otaczającą nas przyrodę. Czerpiemy wodę prosto z natury, czujemy się więc zobowiązani, aby dbać o jej zasoby  oraz o ludzi, którzy ją wydobywają – naszych pracowników. Żywiecczyzna jest dla nas małą ojczyzną, z którą czujemy się wyjątkowo związani, dlatego to właśnie tu został zrealizowany nasz pilotażowy program grantowy – powiedziała Edyta Krysiuk-Kowalczyk, Dyrektor ds. Zapewnienia Jakości, Żywiec Zdrój.

Program „Lokalne Inicjatywy Społeczne” ma na celu wsparcie organizacji pozarządowych, jednostek oświatowych i nieformalnych grup działających na terenie gminy Jeleśnia w realizacji pomysłów, które przyniosą korzyści dla mieszkańców gminy i poprawią stan środowiska naturalnego w okolicy. Zainteresowani mogli zgłaszać swoje pomysły w trzech kategoriach: Integracja i aktywizacja społeczności lokalnych, Ekologia oraz Promocja zdrowia

Najwięcej, bo aż 10 projektów, zwyciężyło w pierwszej kategorii. Dzięki przyznanym grantom m.in.: zostanie zorganizowany cykl warsztatów tradycji wieńczonych imprezami, w trakcie których uczestnicy zaprezentują zdobyte umiejętności, trzy pokolenia mieszkańców wezmą udział w zajęciach edukacyjno-kulturalnych, środowiska sportowo-kulturalne będą miały okazję do ściślejszej integracji w ramach pikniku sportowo-rekreacyjnego, a na terenie wsi Krzyżowa zostanie utworzona placówka kulturalno-edukacyjno-historyczna.

W ramach kategorii Ekologia przyznano granty na realizację czterech projektów, do których należą: propagowanie ekologicznego pszczelarstwa na terenie gminy Jeleśnia, cykl spotkań edukacyjnych i warsztatów wędkarskich, organizacja zajęć edukacyjnych oraz prelekcji plenerowych dotyczących  zasad korzystania z zasobów leśnych, a także stworzenie systemu społecznego monitoringu środowiska na terenach cennych przyrodniczo w Sopotni Wielkiej.

Dzięki grantom zostaną zrealizowane trzy projekty z kategorii Promocja zdrowia: cykl warsztatów edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa drogowego, zajęcia szkolne dla dzieci propagujące prawidłowe odżywianie i aktywny tryb życia oraz spotkania dietetyczne i ruchowe dla pań, które ze względu na trudności komunikacyjne i znaczne oddalenie ich miejscowości od miasta borykają się z ograniczeniami w zakresie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu.