ZUS może umorzyć składki przedsiębiorcom? Tylko wyjątkowo

Gospodarka

ZUS może umorzyć składki przedsiębiorcom? Tylko wyjątkowo

02 marca 2021

Istnieje możliwość pełnego umorzenia składek ZUS firmom, ale tylko w szczególnie trudnych sytuacjach i po spełnieniu niezbędnych przesłanek – zastrzega Paweł Jaroszek, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rok 2020 – ze względu na pandemię COVID-19 – był trudny dla wielu firm. W celu wsparcia przedsiębiorstw, w ramach kolejnych odsłon tarczy antykryzysowej wprowadzono nowe instrumenty pomocowe dla firm dotkniętych przez epidemię, w tym m.in. zwolnienie z obowiązku opłacania składek, odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie należności na raty (bez naliczania opłaty prolongacyjnej od należności za okres od stycznia 2020 r.). Tym razem jednak całkowite umorzenie składek może nie być łatwe.

– ZUS może umorzyć należności z tytułu składek jedynie w szczególnie trudnych sytuacjach, wyłącznie po spełnieniu przesłanek wynikających z przepisów prawa. Umorzenie w tradycyjnej postaci następuje na wniosek zainteresowanego, gdy udowodni on całkowitą nieściągalność należności lub bardzo trudną sytuację finansową i rodzinną – wyjaśniał PAP wiceprezes ZUS.

źródło: Money.pl, PAP
oprac.: OT