Znamy szczegóły nowego systemu kaucyjnego w Polsce

Gospodarka

Znamy szczegóły nowego systemu kaucyjnego w Polsce

06 czerwca 2022

Już niedługo w cały kraju ma obowiązywać nowy system kaucyjny. Na jakich zasadach ma działać? O szczegółach planu mówił na konferencji prasowej wiceminister klimatu Jacek Ozdoba.

Nowy system kaucyjny ma zacząć obowiązywać od 2023 r. i ma objąć:

  • puszki o pojemności do 1 l
  • butelki szklane do 1,5 l
  • butelki plastikowe do 3 l

Do systemu będą też włączone szklane butelki jednorazowego użytku, czyli tzw. małpki, co ma pomóc z zanieczyszczaniem środowiska.

Podobnie jak w wielu krajach europejskich, puszki i butelki będzie można zwracać do sklepów bez paragonów. Małe sklepy, czyli te do 100 m2, do programu będą mogły przystąpić dobrowolnie, te większe będą zobowiązane przyjąć opakowanie, jeżeli mają dany produkt w swoim magazynie.

Wysokość kaucji będzie ustalona rozporządzeniem. „System kaucyjny tworzyć będą wprowadzający napoje w opakowaniach. Projektowane przepisy pozostawiają jednak dużą swobodę przedsiębiorcom w tym zakresie, określając jednak warunki, które taki system powinien spełniać” – wypowiadał się podczas konferencji wiceminister klimatu.

Projekt ustawy przewiduje m.in. dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców. Jak czytamy: „Przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym będą obowiązani do uzyskania w ramach systemu kaucyjnego określonych poziomów selektywnego zbierania opakowań lub odpadów opakowaniowych. Butelki po napojach objętych systemem kaucyjnym, które zostaną zebrane poza tym systemem, nie będą wliczane do uzyskiwanych poziomów selektywnego zbierania. Nieuzyskanie wymaganych poziomów wiązać się będzie z koniecznością uiszczenia przez wprowadzających opłaty produktowej.”

Choć według ministerstwa nowy system kaucyjny nie ma spowodować wzrostu cen, eksperci nie mają wątpliwości, że będzie to nieuniknione, jednak cześć tej podwyżki będziemy mogli odzyskać, oddając opakowanie.

źródło: Business Insider