Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Prawo

Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

26 grudnia 2014

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Resort pracy i polityki społecznej proponuje m.in. rozszerzenie kręgu osób, za które pracodawcy będą mogli otrzymać zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem. Nowelizacja ma wejść w życie już 1 stycznia 2015 r. Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem obejmować ma wszystkich niepełnosprawnych zatrudnionych przez danego pracodawcę, a nie wyłącznie tych, których niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia. Zwrot dotyczy kosztów dostosowania pomieszczeń zakładu pracy, adaptacji lub zakupu sprzętu czy też urządzeń ułatwiających funkcjonowanie w zakładzie pracy osobom niepełnosprawnym. W projekcie przewiduje się również m.in. złagodzenie warunku uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Resort proponuje też zmniejszenie wysokości refundacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dotyczącej kosztów szkoleń niepełnosprawnych. Aktualnie koszty te mogą być zrefundowane do poziomu 80% (nie więcej niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę). Od 1 stycznia 2015 r. limit ten zostanie obniżony do 70%.