Zmiany w zarządzie Hoop Polska

Aktualności

Zmiany w zarządzie Hoop Polska

03 lutego 2015

1 lutego Martin Mateáš kierujący od ponad 4 lat spółką Hoop Polska zakończył pełnienie obowiązków prezesa zarządu. Funkcję nowego prezesa objęła dotychczasowa wiceprezes i dyrektor ds. finansowych Hoop Polska – Simona Nováková.

Simona Nováková związana jest z Grupą Kofola od samego jej powstania i posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu projektami międzynarodowymi związanymi z ekspansją działalności Grupy na rynki Słowacji oraz Polski. W swojej karierze zawodowej pełniła szereg stanowisk kierowniczych w tym funkcję dyrektora finansowego Grupy Kofola.  

Od listopada 2010 roku Simona Nováková pracowała w Hoop Polska pełniąc funkcję wiceprezesa i dyrektora finansowego, natomiast od 1 lutego br. objęła zarządzanie całością spółki Hoop.  

Dotychczasowy prezes Martin Mateáš nadal pozostaje w zarządzie Kofola S.A. kontynuując w współpracę w ramach grupy kapitałowej. Zmiana na stanowisku prezesa związana jest z pomyślnym zakończeniem procesu restrukturyzacyjnego w Hoop Polska, którego przeprowadzenie było głównym celem Martina Mateáša, a także z kolejnymi wyzwaniami jakie stoją przed Grupą na innych rynkach.