Zmiany w zakazie handlu w niedzielę

Aktualności

Zmiany w zakazie handlu w niedzielę

13 stycznia 2022

Od początku lutego br. obowiązywać będą przepisy uszczelniające ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele. Prowadzenie placówek handlowych w oparciu o wyjątki związanych z tzw. podstawową działalnością, jak poczta, kwiaciarnie, cukiernie, sprzedaż tytoniu będą musiał wykazać, że generują 40% przychodów z określonego rodzaju działalności.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia precyzującego, jak powinno wyglądać prowadzenie ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży. Zgodnie z projektem ewidencja każdego punktu detalicznego miałaby być przechowywana indywidualnie. Nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpisów do ewidencji należy dokonać w sposób odzwierciedlający rzeczywisty stan rzeczy.

źródło: retailmarketexperts.com