Zmiany w sprawie składania deklaracji przez internet

Prawo

Zmiany w sprawie składania deklaracji przez internet

18 grudnia 2014

Ministerstwo Finansów wyraźnie rozszerzy katalog deklaracji podatkowych, które można składać przez internet bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Na zmianach skorzystają głównie podatnicy oraz płatnicy będący osobami fizycznymi. Zgodnie z projektem, bez bezpiecznego podpisu elektronicznego można będzie składać deklaracje i informacje PCC-3/A, SD-3, SD-3/A oraz SD-Z2, które dotyczą podatników podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn. Katalog zostanie rozszerzony również o deklaracje i informacje składane przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Chodzi konkretnie o PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R oraz PIT-40. Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, ale część nowych regulacji wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r.