Zmiany w sposobie wystawiania e-faktur

Aktualności

Zmiany w sposobie wystawiania e-faktur

24 stycznia 2022

Wraz z początkiem roku w życie weszły zmiany w sposobie wystawiania faktur. Faktura ustrukturyzowana to nowy pomysł, który ma usprawnić obieg oraz weryfikację dokumentów. Nowy sposób będzie obsługiwany przez specjalny system informatyczny.

E-fakturę wprowadzono Ustawą dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od osób fizycznych, ustawy od podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Głównym jej celem jest uszczelnienie systemu podatkowego.

Za pomocą Krajowego Systemu E-Faktur podatnik będzie mógł osobiście obsługiwać program na narzędziach udostępnionych przez Ministerstwo Finansów lub powierzyć zadania platformie księgowej, z którą współpracuje. Po wprowadzeniu faktury system nada jej numer identyfikacyjny, dzięki któremu będzie m.in. można wystawić korektę e-faktury.

źródło: businessinsider.com.pl