Zmiany w zasadach dotyczących lokowania produktów

Prawo

Zmiany w zasadach dotyczących lokowania produktów

27 lipca 2021

W piątek Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii. Wcześniej posłowie odrzucili cztery poprawki. Nowelizacja zakłada m.in. odejście od generalnego zakazu lokowania produktu oraz możliwość przerywania reklamami dłuższych niż 60 minut filmów dla dzieci.

Za uchwaleniem nowelizacji głosowało 442 posłów, 434 było za, 7 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Ustawa z 1992 r. o radiofonii i telewizji była wielokrotnie nowelizowana. Obecny projekt zmian związany jest z obowiązkiem implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1808 z 14 listopada 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) ze względu na zmianę sytuacji na rynku.

Projekt noweli zakłada m.in. “odejście od generalnego zakazu lokowania produktu i wprowadzenie dopuszczalności lokowania produktu jako zasady, od której przewidziane są wyjątki”. Wprowadzono również możliwość przerywania reklamami filmów dla dzieci dłuższych niż 60 minut. Pozostałe treści skierowane do dzieci w dalszym ciągu nie będą mogły być przerywane reklamami. Dozwolone będzie przerywanie transmisji zawodów sportowych w celu nadania pojedynczej reklamy.

Źródło: Wirtualnemedia.pl