ZKDP oficjalnie rozwiązane

ZKDP oficjalnie rozwiązane

24 marca 2021

W dniu 22 marca br. odbył się ostatni, nadzwyczajny Zjazd Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP), na którym doszło do oficjalnego rozwiązania Związku, co z pewnością wywoła duże zmiany na rynku prasy – w tym prasy branżowej. Dotychczasowe obowiązki ZKDP zostały przejęte przez Polskie Badania Czytelnictwa (PBC). 

Nasze Wydawnictwo zawsze dbało o jak najwyższe standardy jakości druku i dystrybucji, ponieważ jeszcze do niedawna na rynku funkcjonowali nierzetelni wydawcy, znacznie zaniżający ceny reklam oraz wprowadzający w błąd reklamodawców odnośnie faktycznego nakładu ich pism. Aby takie praktyki nie powtarzały się w przyszłości nasze Wydawnictwo – dla dobra prasy branżowej oraz reklamodawców – na ostatnim zjeździe ZKDP zaapelowało, by audytorzy PBC otrzymali uprawnienia do kontroli nadzwyczajnej także na etapie druku czasopism.

Takie przykłady nieuczciwej konkurencji miały już miejsce w przeszłości – przez długi czas w ramach ZKDP funkcjonował tytuł “Magazyn Handlowiec Info”, który oferował reklamodawcom powierzchnie reklamowe w znacznie zaniżonych względem głównych konkurentów cenach. Audytorzy ZKDP podczas kontroli stwierdzili naruszenie Regulaminu przez wydawcę tego pisma – Dom Mediowy Pentagram – na skutek czego został on zawieszony w prawach członka ZKDP, a Związek skierował do Sądu Koleżeńskiego wniosek o wykluczenie tego wydawcy ze swoich szeregów.

Jak pokazały dalsze kontrole ZKDP, DM Pentagram, zamiast deklarowanych 62 000, w rzeczywistości dystrybuował zaledwie 2000 egzemplarzy pisma “Magazyn Handlowiec Info”, które trafiały przede wszystkim do producentów. Te szkodzące przede wszystkim reklamodawcom praktyki być może jeszcze długo nie wyszłyby na jaw, gdyby nie wspólne działania wydawców “Poradnika Handlowca” oraz jednego z konkurencyjnych tytułów. Warto zatem pamiętać, że cena nie zawsze czyni cuda.

Poniżej: logo, którym będą posługiwały się Polskie Badania Czytelnictwa oraz wydawcy zrzeszeni w PBC, nawiązujące do wcześniejszego logo ZKDP.