Zielone światło dla Makaronów Polskich na przejęcie PPH SAS

Gospodarka

Zielone światło dla Makaronów Polskich na przejęcie PPH SAS

13 września 2021

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  wyraził zgodę na nabycie przez Makarony Polskie S.A. innego producenta makaronów – firmy PPH SAS. Stosowany wniosek w tej sprawie trafił do UOKiK 11 sierpnia. Miesiąc później przyszła odpowiedź.

– Zarząd spółki Makarony Polskie SA (dalej: “Emitent), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku, nr 16/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku, nr 17/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku i nr 22/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 roku, w związku z realizowanym projektem akwizycyjnym, informuje iż dniu 9 września 2021 roku otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: “Prezes UOKiK”) z dnia 2 września 2021 roku, w której po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, Prezes UOKiK wyraził zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na planowanym nabyciu przez Emitenta udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej na skutek przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorstwa aktualnie prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności – poinformowały Makarony Polskie w bieżącym raporcie.

źródło: informacja prasowa