Zawieszenie poboru podatku od handlu detalicznego

Aktualności

Zawieszenie poboru podatku od handlu detalicznego

Resort finansów zawiesi pobór podatku od handlu detalicznego w obecnej formie oraz przedstawi projekt ustawy o podatku od handlu wielkopowierzchniowego według innej formuły oraz skoryguje projekt budżetu na przyszły rok – poinformował 20 września br. minister finansów Paweł Szałamacha. “Będzie podatek opodatkowujący handel wielkopowierzchniowy według innej formuły i w pierwszej kolejności chciałbym, aby to Rada Ministrów, rząd zapoznał się z naszymi propozycjami. (…) On będzie wprowadzony 1 stycznia 2017 w związku z zawieszeniem podatku sklepowego w obecnej formule. W tym roku budżet nie uzyska tych wpływów, które założyliśmy – to jest oczywiste” – powiedział minister na wtorkowej konferencji prasowej. Wyjaśnił, że aby chronić przedsiębiorców przed konsekwencjami “kontrowersyjnej, nieroztropnej decyzji” Komisji Europejskiej Ministerstwo Finansów zawiesi pobór podatku od sprzedaży detalicznej w obecnej formie.

Ministerstwo Finansów przedstawi Radzie Ministrów projekt ustawy, która wprowadzi podatek obciążający handel wielkopowierzchniowy według innej formuły, w pewnym zakresie dokona korekt w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017” – powiedział. Szałamacha wskazał, że wobec formalnego wszczęcia postępowania przez KE strona Polska będzie mogła składać wyjaśnienia dotyczące podatku od sprzedaży i przedstawiać swoje argumenty.

Decyzja (…) będzie mogła być zaskarżona przez RP do Trybunału Luksemburskiego. Jeżeli ostateczna decyzja (KE-PAP) będzie negatywna, to będziemy ją zaskarżać” – zapowiedział. Zapewnił, że Polska wykorzysta wszelkie uprawnienia traktatowe i procesowe, które przysługują nam z tytułu przynależności do UE.

Źródło: PAP