Zarząd Iglotex podsumowuje działania naprawcze po pożarze zakładu w Skórczu

Aktualności

Zarząd Iglotex podsumowuje działania naprawcze po pożarze zakładu w Skórczu

05 czerwca 2019

Od pierwszych godzin po wybuchu tragicznego w skutkach pożaru, w nocy z 26 na 27 maja 2019 r., w zakładzie produkcyjnym firmy Iglotex S.A. w Skórczu – specjalna grupa kryzysowa powołana przez Zarząd Spółki analizuje dostępne możliwości oraz realizuje złożone i wielokierunkowe działania naprawcze w kluczowych trzech obszarach: zapewnienia kontynuacji zatrudnienia pracowników zakładu w Skórczu, reorganizacji i przywrócenia produkcji kategorii produkowanych dotąd w Skórczu, w lokalizacjach zastępczych oraz przywrócenia niezakłóconej dystrybucji kategorii asortymentowych, realizowanej wcześniej z oddziału w Skórczu.

– Według naszych bardzo wstępnych szacunków – zniszczeniu uległo około 98% parku maszynowego, około 90% infrastruktury technicznej oraz 80% powierzchni biurowej oraz produkcyjno-magazynowej. Skala zniszczeń jest ogromna. Ta nadzwyczajna, bardzo trudna sytuacja postawiła firmę przed wielkim wyzwaniem – wymagającym podjęcia w krótkim czasie szeregu ważnych decyzji w każdym z obszarów, który ucierpiał. Skierowaliśmy wszelkie siły na działania, które mają na celu zminimalizowanie skutków tej tragedii dla wszystkich grup, których ona bezpośrednio dotyka, tj.: około 700 pracowników i współpracowników zakładu w Skórczu, około 300 dostawców oraz ponad 4600 klientów i partnerów biznesowych – komentuje Maciej Włodarczyk, Prezes Zarządu Iglotex S.A. 

Spustoszenie, jakie poczynił pożar, przekłada się bezpośrednio na sytuację 700 pracowników zakładu w Skórczu i ich rodzin (tj. blisko 3000 osób). Od pierwszego dnia priorytetem dla Zarządu Iglotex S.A. jest podjęcie konkretnych decyzji i działań, które zminimalizują skutki pożaru i zabezpieczą wsparcie dla wszystkich zatrudnionych osób.

Sytuacja blisko 150 pracowników części dystrybucyjnej oddziału w Skórczu została już w 100% opanowana. Wszyscy pracownicy z części dystrybucyjnej, wraz z flotą, zostali w całości alokowani do sąsiednich oddziałów firmy Iglotex w Gdyni, Olsztynie, Toruniu, Koszalinie i Pile. Aktualnie, w obszarze produkcji – z grupy około 370 pracowników – 120 osób ma zapewnioną pracę, z czego w bieżącym tygodniu 60 osób zostało relokowanych do pracy w Chłodni Grudziądz, z zapewnionym dla wszystkich transportem do i z pracy. Część pracowników została tymczasowo delegowana do ochrony mienia w miejscu pożaru. Kolejna część pracowników została zaangażowana w prace nad uruchomieniem produkcji w lokalizacjach tymczasowych. Z kolei blisko 190 pracowników części administracyjno-biurowej pracuje nieprzerwanie i wspólnie z Zarządem w ramach realizowanych działań naprawczych.

– Na tym etapie blisko 2/3 pracowników zatrudnionych w Skórczu ma zapewnioną kontynuację zatrudnienia. 1 czerwca uruchomiliśmy również pracowniczy program emerytalny na zasadach przedstawionych podczas wcześniejszych spotkań z pracownikami. Ponadto, w ramach pomocy doraźnej dla naszych pracowników podjęliśmy decyzję o wypłacie premii wynikowej wraz z najbliższym wynagrodzeniem w 100%, niezależnie od poziomu realizacji celów. Od  pierwszego dnia wszystkim pracownikom produkcji, których nie alokowaliśmy do innych miejsc pracy, wypłacamy wynagrodzenie przestojowe. Naszym celem jest zapewnienie długoterminowej kontynuacji zatrudnienia wszystkim pracownikom, z tego względu prowadzimy intensywne rozmowy zarówno z lokalnymi władzami i instytucjami samorządowymi, jak również z kluczowymi w regionie organizacjami pracodawców. Liczymy, że deklaracje wsparcia, płynące do Spółki z różnych stron zaraz po tragicznym pożarze, zaowocują już w krótkim czasie konkretnymi rozwiązaniami/formami pomocy. Jest to dla nas szczególnie ważne w kontekście przyszłości zakładu w Skórczu, w szczególności, gdy spotykamy się z nieetycznymi działaniami ze strony niektórych konkurencyjnych podmiotów – komentuje Maciej Włodarczyk, Prezes Zarządu Iglotex S.A.

W tej trudnej sytuacji dla spółki – nie do przecenienia i godne najwyższego szacunku i uznania są oddolne inicjatywy pracowników zakładu w Skórczu oraz mieszkańców miasta i gminy, którzy organizują zbiórki funduszy pod auspicjami Caritas Diecezji Pelplińskiej.

W zakładzie w Skórczu – Iglotex produkował kilka kategorii produktowych, tj. pierogi, uszka, pizzę i zapiekanki. W ramach powołanych 6 grup roboczych, Iglotex intensywnie pracuje nad jak najszybszym wznowieniem całego, złożonego procesu produkcyjnego dla ww. kategorii produktowych w lokalizacjach zastępczych, w tym w pozostałych trzech zakładach produkcyjnych firmy Iglotex – w Grudziądzu i w dwóch zakładach w Tarnowie.

– Prowadzimy zaawansowane rozmowy z polskimi i zagranicznymi dostawcami, celem odbudowania parku maszynowego i całej linii produkcyjnej dla ww. kategorii. Rozmawiamy także z producentami z Polski i zagranicy, u których moglibyśmy czasowo outsourcować część produkcji. Nasze wysiłki, w celu jak najszybszego przywrócenia produkcji, to kluczowa kwestia zarówno w kontekście zaopatrywania naszych 4600 klientów, ale też sytuacji około 300 naszych lokalnych dostawców / kontrahentów (m.in. dostawców surowców, rolników i hodowców, producentów mięsa i nabiału, etc.), dla których zakład Iglotex S.A. w Skórczu był jednym z głównych odbiorców. Ich los jest także przedmiotem troski naszej firmy – komentuje Maciej Włodarczyk, Prezes Zarządu Iglotex S.A.

Zarząd Iglotex S.A. informuje, że zaledwie w ciągu kilku dni od pożaru funkcja dystrybucyjna oddziału w Skórczu została odtworzona w 100% i jest realizowana z pobliskich oddziałów dystrybucyjnych firmy Iglotex, zlokalizowanych w Toruniu, Gdyni, Koszalinie, Olsztynie i Pile.

W ciągu kilku tygodni Spółka zamierza zorganizować oddział dystrybucyjny w Grudziądzu, oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów od Skórcza.

– Zadziałaliśmy błyskawicznie. Sytuacja jest opanowana w 100% i wszystkie zamówienia realizowane są bez jakichkolwiek zakłóceń. Zapewniam przy tym, że pomimo spodziewanych  czasowych braków w kategoriach pierogi, pizza, zapiekanki i uszka – dystrybucja wszystkich pozostałych kategorii jest i w dalszym ciągu będzie realizowana terminowo i bez jakichkolwiek zakłóceń. Prowadzimy indywidualne, transparentne rozmowy z każdym z naszych klientów, uzgadniając czasowe zmiany w kontraktach, oferując inne produkty zarówno pod naszymi własnymi markami, jak też markami naszych dostawców. Jednocześnie robimy wszystko, aby w krótkim czasie przywrócić realizację zakontraktowanych usług na rzecz naszych klientów na najwyższym poziomie. Z tego miejsca chciałbym podziękować naszym klientom za wykazaną wyrozumiałość i zaufanie w tym trudnym momencie. Państwa zrozumienie i partnerskie podejście jest dla nas bardzo ważne teraz, jak i w przyszłości – komentuje Maciej Włodarczyk.

– W obliczu wyzwań i decyzji o przyszłości zakładu w Skórczu – kluczowe dla Spółki jest także pozyskanie dostępnych form pomocy publicznej. W tym celu niezbędne jest zaangażowanie w postaci wsparcia zewnętrznego, ze strony różnych instytucji zarówno na poziomie samorządowym, jak i państwowym. Nie ukrywam, że w tym zakresie liczymy na konkretne działania ze strony lokalnych władz, w celu uruchomienia stosownych procedur formalno-administracyjnych” – dodaje Maciej Włodarczyk.

W dniu 29 maja br. zakończyła się akcja pożarnicza w zakładzie produkcyjnym Iglotex S.A. w Skórczu. Od 30 maja br. na terenie zakładu są realizowane procedury przez prokuratora i biegłego w związku ze śledztwem wszczętym przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku.

W dniu 3 czerwca br. Spółka otrzymała zgodę na rozpoczęcie prac zmierzających do zabezpieczenia i przygotowania terenu do rozpoczęcia prac rozbiórkowych części produkcyjno-magazynowej zakładu, mając na uwadze konieczność oczyszczenia terenu z pozostałości zniszczonych zapasów, w tym żywności i produktów spożywczych. Aktualnie Spółka jest na etapie wyboru firm, które zrealizują pierwszy etap rozbiórki.