Zaliczenie do kosztów wydatków poniesionych w trakcie zawieszenia działalności

Prawo

Zaliczenie do kosztów wydatków poniesionych w trakcie zawieszenia działalności

05 grudnia 2014

Wydatki poniesione na zakup materiałów w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, które podatnik wykorzystywał później do świadczenia usług w trakcie prowadzenia działalności i wykazał z tego tytułu przychody podatkowe, jako koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.