Zakaz handlu w niedziele – kontrole w sklepach

Detal/Hurt

Zakaz handlu w niedziele – kontrole w sklepach

Ustawa, która wprowadziła ograniczenia, obowiązuje od 1 marca 2018 roku. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy od momentu wejścia w życie zakazu handlu przeprowadzili ponad 21,6 tys. kontroli placówek handlowych.

Kontrole przeprowadzano z inicjatywy samej inspekcji lub wskutek zgłoszeń telefonicznych. Nałożono 641 mandatów karnych na łączną kwotę 706 tysięcy złotych – wynika z danych uzyskanych przez TVN24 Biznes. Ponadto skierowano 511 wniosków o ukaranie do sądu.

Najwięcej kontroli przeprowadzano na samym początku, w pierwszym roku obowiązywania przepisów. Podczas 11,4 tys. kontroli placówek w 994 przypadkach stwierdzono, że sklep został otwarty wbrew prawu. Inspektorzy pracy nałożyli wówczas 348 mandatów karnych na kwotę 386,4 tys. zł, skierowali 447 wniosków o ukaranie do sądu oraz zastosowali 211 środków tzw. oddziaływania wychowawczego.

W kolejnym, 2019 roku, przeprowadzono już znacznie mniej kontroli – nieco ponad 6 tysięcy. Stwierdzono złamanie prawa w 397 przypadkach, nałożono 193 mandaty karne na kwotę 211,3 tys. zł i skierowano 55 wniosków o ukaranie do sądu.

W ubiegłym roku przeprowadzono 4,2 tys. takich kontroli, stwierdzając, że w 176 przypadkach sklep został otwarty wbrew przepisom. Ze względu na złamanie zakazu handlu inspektorzy pracy nałożyli 100 mandatów karnych na kwotę 108,3 tys. zł, skierowali 9 wniosków o ukaranie do sądu oraz zastosowali 67 środków oddziaływania wychowawczego.

Co ciekawe w przypadku sygnałów, otrzymanych z zewnątrz, często stwierdzano, że zgłaszane tą drogą placówki były podczas kontroli– zgodnie z obowiązującym prawem – zamknięte. Takich przypadków było w 2018 roku 6,8 tys., w 2019 roku 812, a w ubiegłym roku zaledwie 81.

W ciągu trzech lat skierowano 511 wniosków o ukaranie do sądu. Państwowa Inspekcja Pracy podała, że według stanu na dzień 2 marca br. sądy rozstrzygnęły łącznie 467 wniosków skierowanych do sądów w okresie od 1 marca 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku, orzekając kary grzywny na łączną kwotę 285,1 tys. zł”.

Zgodnie z przepisami, za złamanie powyższych przepisów grozi kara grzywny od 1 tys. zł do nawet 100 tys. zł.