Żabka z certyfikatami ISO

Aktualności

Żabka z certyfikatami ISO

Firma Żabka Polska po raz kolejny uzyskała certyfikat ISO 22 000:2005, potwierdzający zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz ISO 14 001:2015 będący gwarancją troski o środowisko naturalne. Certyfikacja przeprowadzona została przez międzynarodową firmę TUV NORD .

– Wdrożenie systemów potwierdza, że certyfikowana firma spełnia najwyższe, międzynarodowe standardy w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem i higieną żywności oraz troski o środowisko. Wejście na drogę certyfikacji oznacza konieczność ciągłego doskonalenia, w celu spełniania oczekiwań klienta – powiedziała Monika Wiśniewska-Stefaniuk, Product Manager ds. branży spożywczej TUV Nord Polska.

Żabka Polska posiada Certyfikat ISO 22 000 od 2015 r. Audyty przeprowadzone na początku 2018 r. potwierdziły wysokie standardy w zakresie dbałości o jakość produktów dostarczanych do sklepów na każdym etapie łańcucha dostaw. Natomiast uzyskanie certyfikatu ISO14001 potwierdziło działanie wdrożonego już systemu zarządzania środowiskiem i systematyczne doskonalenie się w tym zakresie.

– Dodatkowo uzyskana przez naszą firmę certyfikacja systemu ISO 14001:2015 potwierdza wypełnianie międzynarodowych standardów w zakresie ochrony środowiska, które obejmują także szkolenia i zwiększanie świadomości ekologicznej wśród pracowników, dzięki czemu jako organizacja jesteśmy jeszcze bardziej odpowiedzialni za otoczenie, w którym funkcjonujemy – stwierdziła Joanna Kasowska, Kierownik Działu Jakości Żabka Polska.

Żabka Polska regularnie podejmuje działania mające na celu ochronę środowiska, zmierzające do ograniczenia zużycia zasobów naturalnych, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń czy ochrony bioróżnorodności. Działaniami takimi są m.in. segregacja odpadów, zmniejszenia zawartości oleju palmowego w portfolio produktów marki własnej, wdrożenie automatycznego systemu zarządzania zasilaniem baterii trakcyjnych wózków widłowych, stosowanie oświetlenia LED.