Żabka wspiera szkoły średnie

Aktualności

Żabka wspiera szkoły średnie

27 lutego 2019

  • #sieć Żabka
  • #Żabka

Sieć Żabka wspólnie z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu i innymi partnerami realizuje program wsparcia kadry nauczycielskiej oraz uczniów szkół średnich klas o profilu logistyka i spedycja. Projekt ma przyczynić się do poprawy jakości kształcenia w zakresie logistyki oraz pozwolić młodym ludziom na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. W jego ramach w szkołach realizowane są spotkania z przedstawicielami Żabki oraz organizowane są praktyki w Centrach Logistycznych sieci.

Do programu przystąpiły do tej pory 4 szkoły: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik” w Zielonej Górze, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi oraz Technikum Kolejowe nr 7 w Zespole Szkół im. Inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówka” w Warszawie.

–  Chcemy umożliwić uczniom, już na etapie szkoły średniej, zapoznanie się ze wszystkimi procesami magazynowymi funkcjonującymi w Centrum Logistycznym wraz z całym procesem dystrybucji  towarów w sieci sklepów typu convenience. Uruchomiliśmy program praktyk, aby już osoby posiadające średnie wykształcenie, planujące np. studia zaoczne, mogły podjąć pracę w Centrum Logistycznym w administracji Działu Transportu czy też Logistyki lub w obszarze magazynu. Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi przynosi obopólne korzyści – dla uczniów jest szansą na poznanie  w praktyce procesów, o których uczą się podczas zajęć. Z kolei dla nas to okazja na poznanie generacji Z, która stanowić będzie nasze przyszłe kadry – podkreśla Łukasz Stachowiak, Dyrektor Centrum Logistycznego w Centrum Logistycznym Żabka Polska w Nadarzynie k. Warszawy.

W ramach programu, miesięczne praktyki w Centrum w Nadarzynie odbyli uczniowie Technikum Kolejowego nr 7, klasy o profilu „Spedytor”. Mieli oni możliwość zapoznania się z zaawansowanymi procesami logistyki w sieci sklepów typu convenience, z funkcjonowaniem magazynu, w którym pracuje blisko 400 osób, procesem przyjęcia towarów od blisko 400 dostawców, a także pracą Zespołu Transportu i Zespołu Wsparcia i Logistyki. Dowiedzieli się o planowaniu tras dystrybucji lokalnej oraz transportu liniowego na terminale przeładunkowe, a także na temat poprawności załadunku towarów na poszczególne linie. Pozyskali ponadto wiedzę o takich procesach, jak monitorowanie warunków transportu oraz weryfikacja dokumentów podczas dostawy towaru czy administrowanie danymi w zakresie obiegu opakowań pomiędzy terminalami i Centrami Logistycznymi. Kolejni uczniowie odbędą praktyki w Centrum Logistycznym w maju br.

Poza praktykami, pracownicy sieci Żabka, specjalizujący się w obszarze logistyki, odbywają również w placówkach edukacyjnych uczestniczących w programie, spotkania z uczniami oraz kadrą nauczycielską.

W ramach programu praktyk, Żabka była ponadto partnerem X Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli, która miała miejsce w dniach 18 – 19 października 2018 r. w Zielonej Górze i odbyła się pod hasłem „Rola pracodawców w realizacji nowego modelu kształcenia zawodowego”.