XII edycja Akademii Bezpiecznego Puchatka – trwają zapisy szkół do programu

Producenci

XII edycja Akademii Bezpiecznego Puchatka – trwają zapisy szkół do programu

Akademia Bezpiecznego Puchatka to największy program społeczny o tematyce bezpieczeństwa, skierowany do uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. Celem tej akcji edukacyjnej jest przekazanie dzieciom najważniejszych zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole, na drodze i w Internecie. Program realizowany jest we współpracy z Biurem Prewencji  i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronami Honorowymi są Komendant Główny Policji oraz większość Kuratoriów Oświaty.

Rozpoczęcie nauki dla pierwszoklasistów to ważny moment w ich życiu, który wiąże się z wieloma nowymi wyzwaniami. Najmłodsi pierwszy raz wkraczają w mury nowej szkoły, w której poznają  kolegów i koleżanki, przemierzają drogę do domu pieszo lub rowerem, a czasami także zostają sami w domu czy zaczynają korzystać z Internetu, np. na potrzeby nauki zdalnej czy realizacji zadań domowych. Bardzo ważne w takich sytuacjach jest edukowanie dzieci na temat odpowiednich zachowań oraz przekazanie im cennych wskazówek w zakresie bezpieczeństwa. Dzięki temu staną się bardziej odpowiedzialne, samodzielne i bardziej świadome zagrożeń, które mogą je spotkać. Wiedzę w tym zakresie mogą zdobyć poprzez uczestnictwo w zajęciach Akademii Bezpiecznego Puchatka organizowanych w szkołach podstawowych.

Dlaczego warto zapisać szkołę do programu Akademia Bezpiecznego Puchatka?

Do tej pory w programie łącznie udział wzięło ponad 2,5 mln dzieci z całego kraju. Szkoły biorące udział w programie otrzymują bezpłatny komplet specjalnie przygotowanych materiałów edukacyjnych, które zostały opracowane przez metodyków i ekspertów w zakresie technik szybkiego uczenia się oraz zapamiętywania. W ramach zajęć edukacyjnych nauczyciele przeprowadzają 4 lekcje z zakresu bezpieczeństwa w szkole, w domu, na drodze i w Internecie, na które składają się scenariusze zajęć, atrakcyjne pomoce dydaktyczne, filmy edukacyjne, karty pracy dla uczniów oraz infografiki podsumowujące każdy temat. Dodatkowo szkoły otrzymują prezentacje dla rodziców, do przekazania podczas kontaktu z nimi. Tegoroczne materiały edukacyjne zostały dostosowane do nauki w szkole oraz nauki zdalnej, dzięki czemu można z nich skorzystać w każdej sytuacji.

Jak zapisać się do nowej edycji programu?

Zapisy do programu odbywają się poprzez kontakt telefoniczny z przedstawicielem organizatora lub za pomocą formularza zapisu dostępnego na stronie internetowej www.akademiapuchatka.pl. Każda szkoła, która wyrazi chęć realizacji zajęć w ramach programu otrzyma drogą mailową bezpłatny komplet materiałów edukacyjnych. Po realizacji wszystkich lekcji uczniowie wezmą udział w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa, który sprawdzi ich wiedzę z zakresu bezpieczeństwa oraz dodatkowo pomoże przyswoić wiedzę. Kolejnym etapem jest wypełnienie przez  Koordynatora Programu ankiety podsumowującej program dostępnej na stronie internetowej. Tegoroczną edycję finalizuje otrzymanie przez szkoły certyfikatu oraz dyplomu dla uczniów.

oprac. P.Ł.