Wzrost inflacji w krajach UE. Polska na czwartym miejscu

Aktualności

Wzrost inflacji w krajach UE. Polska na czwartym miejscu

W styczniu br. w krajach europejskich inflacja konsumencka wzrosła do 5,1% w ujęciu rocznym. Do wzrostu cen przyczyniły się między innymi energia, usługi, żywność, alkohol i tytoń oraz nieenergetyczne towary przemysłowe. 

Przedstawiony przez Eurostat wykres za styczeń br. wskazuje na ciągły wzrost inflacji w krajach europejskich. Najwyższy poziom osiągnęły Litwa (12,3%), Estonia (11,0%) oraz Czechy (8,8%). Polska znajduje się na czwartym miejscu z wynikiem sięgającym 8,7%. Z kolei najniższy wzrost cen zauważalny jest we Francji (3,3%), Portugalii (3,4%) oraz Szwecji (3,9%).

źródło: businessinsider.com.pl