Wzrost eksportu polskiej żywności

Gospodarka

Wzrost eksportu polskiej żywności

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował, że w I kw. br. polski eksport towarów rolno-spożywczych był o 16,2% wyższy niż w porównywalnym okresie w 2021 r. i osiągnął poziom 10,2 mld euro. Polskie produkty trafiały głównie na rynek Unii Europejskiej.

7,6 mld euro stanowił przychód z dostawy do krajów UE-27. Jest to o 21% więcej niż w roku ubiegłym. Z kolei do krajów nienależących do Unii Europejskiej wyeksportowano żywność o wartości 2,6 mld euro, tj. o 4% więcej niż w I kw. 2021 r.

Na pierwszym miejscu pod względem wartości sprzedaży znalazło się mięso oraz przetwory mięsne. W I kw. br. uzyskane przychody z tej kategorii produktów były o 28% wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 2 mld euro. Drugie miejsce należy do kategorii ziarna zbóż i przetworów, których sprzedaż wzrosła o 3%, do 1,2 mld euro.

– Dzięki zwiększaniu eksportu artykułów rolno-spożywczych zarówno do UE, jak i na rynki krajów pozaunijnych mamy możliwość zagospodarowania dużych nadwyżek żywności produkowanej w Polsce. Równocześnie eksport stanowi ważne źródło przychodów dla polskiego przemysłu rolno-spożywczego i pośrednio wpływa na gospodarkę całego kraju – skomentował dla PAP zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Marcin Wroński.

źródło: Forsal

Przeczytaj także: Deficyt opadów może podbić ceny owoców i warzyw