Wzrośnie cena wieprzowiny

Aktualności

Wzrośnie cena wieprzowiny

21 marca 2019

Z uwagi na obserwowane w ostatnich kwartałach znaczące pogorszenie opłacalności produkcji trzody chlewnej pogłowie świń w Polsce na koniec 2018 r. zmniejszyło się o 7,4%, co było jego najsilniejszym spadkiem od 2012 r. Wyraźną redukcję pogłowia odnotowano także wśród pozostałych głównych producentów trzody chlewnej, m.in. w Niemczech, Francji, Danii i Holandii. Wskazuje to na wysokie prawdopodobieństwo silnego spadku podaży mięsa wieprzowego w UE w II kwartale br., co przy stabilnym spożyciu wewnętrznym będzie sprzyjać wzrostowi cen.

W okresie I-XI 2018 r. wartość polskiego eksportu wieprzowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) zmniejszyła się o 6,7% wobec wzrostu o 25,5% w analogicznym okresie 2017 r., na co złożyły się wyższy wolumen sprzedaży oraz spadek cen. Cena skupu żywca wyniosła w styczniu 4,06 zł/kg (-4,7%). Cena pasz dla świń wyniosła w styczniu 1,49 zł/kg (-2,2%). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza wyniosła 2,72 wobec 2,98 przed rokiem, wskazując na silne pogorszenie opłacalności produkcji. Po uwzględnieniu czynników globalnych oraz krajowych analitycy Credit Agricole Bank Polska prognozują, że cena skupu żywca wieprzowego w Polsce na koniec 2019 r. wyniesie ok. 4,65 zł/kg oraz 4,90 zł/kg na koniec 2019 r. Głównymi czynnikami ryzyka dla tej prognozy są skala spadku produkcji w Chinach związana z ASF oraz ewentualne dalsze rozprzestrzenianie się ASF w UE.

Kryzys wizerunkowy, który wybuchł w polskim sektorze wołowiny pod koniec stycznia br., doprowadził do przejściowego spadku cen skupu bydła. Obecnie sytuacja się stabilizuje i ceny szybko zbliżają się do poziomów z początku stycznia br. Stanowi to wsparcie dla oceny ekspertów, zgodnie z którą kryzys wizerunkowy nie zatrzyma obserwowanego w ostatnich latach dynamicznego rozwoju polskiego sektora wołowiny wspieranego przez silny popyt zagraniczny. W konsewkencji oczekuje się, że ceny skupu bydła pozostaną w kolejnych kwartałach na wysokich na tle historycznym poziomach.

W okresie I-XI 2018 r. wartość polskiego eksportu wołowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) zwiększyła się o 5,8% wobec wzrostu o 19,1% w analogicznym okresie 2017 r. Odnotowano także silny wzrost udziału krajów pozaunijnych (przede wszystkim Turcji) w strukturze polskiego eksportu wołowiny. Cena skupu żywca wołowego wyniosła w styczniu 6,60 zł/kg (+0,3%). W tym samym czasie cena pasz dla bydła wyniosła 1,60 zł/kg (-1,7%). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się w styczniu na poziomie 4,13 wobec 4,05 przed rokiem, sygnalizując poprawę opłacalności w ujęciu rocznym. Po uwzględnieniu sytuacji na światowym i krajowym rynku wołowiny, a także wzorca sezonowości analitycy Credit Agricole prognozują, że cena skupu żywca wołowego w Polsce na koniec 2019 r. wyniesie ok. 6,60 zł/kg oraz 6,55 zł/kg na koniec 2020 r.

Źródło: AgroMapa Credit Agricole Bank Polska

Foto: Pixabay