Wyższe ceny truskawek

Aktualności

Wyższe ceny truskawek

Opóźnione zbiory z uwagi na niskie temperatury, spowodowały, że przeciętne ceny krajowych truskawek na rynkach hurtowych w maju były zdecydowanie (+76% r/r) wyższe niż przed rokiem. Dodatkowymi czynnikami były: niedobór pracowników, susza oraz straty przymrozkowe. W kierunku wzrostów oddziaływały również wysokie ceny truskawek z importu (Hiszpania).

Wzrastająca podaż truskawek polowych przełożyła się na obniżenie dynamiki cen do ok. +40% r/r na początku czerwca. Ceny truskawek do przetwórstwa na początku sezonu skupowego również były wyższe niż przed rokiem, niemniej, skala wzrostu była zdecydowanie mniejsza niż w przypadku owoców deserowych. Według MRiRW w przypadku truskawek z szypułką (na sok) ceny wzrosły o niespełna 2% r/r (2,60 zł/kg, cena loco zakład, dane dla 2-3 czerwca) a truskawek bez szypułki (do mrożenia) o 4,2% r/r (4,45 zł/kg). Ceny nie należą jednak do rekordowych – wyższe były w 2017 r. i 2018 r.

Czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku truskawek do przetwórstwa może być częściowo niższy popyt z uwagi na COVID-19, ale także zwiększająca się konkurencja na rynkach światowych skutkująca niską dynamiką cen mrożonek. Według danych IEG Vu Egipt (największy eksporter na świecie) w okresie marzec’19-luty’20 wyeksportował blisko 259 tys. t mrożonych truskawek, tj. 2-krotnie więcej niż przed rokiem, w tym na rynek unijny o 13,7% więcej (za Eurostat) przy spadku polskiego eksportu w analogicznym okresie o 6,3% r/r (-9,7% r/r do UE).

Źródło: Agro Nawigator PKO Banku Polskiego

Foto: Pixabay