Wysoka zmienność cen owoców i warzyw

Aktualności

Wysoka zmienność cen owoców i warzyw

Zgodnie z wynikowym szacunkiem GUS, ubiegłoroczne zbiory owoców wyniosły ok. 5,1 mln t (+62%). Tym samym ukształtowały się one na najwyższym poziomie w historii. Z kolei zbiory warzyw gruntowych wyniosły ok. 4,1 mln t i były o ok. 11% niższe niż w 2017 r. Spadek zbiorów warzyw gruntowych był efektem niekorzystnych warunków agrometeorologicznych dla ich wegetacji.

Najsilniejszy wzrost zbiorów został odnotowany w przypadku owoców z drzew, które wyniosły ok. 4,5 mln t (+69%), podczas gdy zbiory owoców jagodowych ukształtowały się na poziomie ok. 0,6 mln t (+21%). Silnemu wzrostowi zbiorów owoców w ujęciu rocznym sprzyjały efekty niskiej bazy z 2017 r. związane z przymrozkami, jak również wyjątkowo korzystne ubiegłoroczne warunki agrometeorologiczne dla wegetacji owoców (łagodna zima, duże nasłonecznienie oraz wysokie temperatury). W przypadku owoców z drzew, zbiory jabłek oceniane są na poziomie ok. 4 mln t (+64%), wiśni na ok. 200 tys. t (+179%), śliwek na ok. 121 tys. t (+107%), gruszek na ok. 90 tys. t (+63%) oraz czereśni na ok. 60 tys. ton (+205%). W przypadku owoców jagodowych zbiory porzeczek ogółem szacowane są na ok. 165 tys. t (+28%), truskawek na ok. 196 tys. t (+10%), malin na ok. 116 tys. t (+11%) oraz agrestu na ok. 12 tys. t (+26%).

Zgodnie z wynikowym szacunkiem GUS, ubiegłoroczne zbiory warzyw gruntowych wyniosły ok. 4,1 mln t i były o ok. 11% niższe niż w 2017 r. Spadek zbiorów warzyw gruntowych był efektem niekorzystnych warunków agrometeorologicznych dla ich wegetacji (niewystarczające opady). W konsekwencji ubiegłoroczne zbiory kapusty oceniane są na 900 tys. mln t (-11%), kalafiorów na ok. 220 tys. t (-8%), cebuli na ok. 565 tys. t (-15%), marchwi na ok. 730 tys. t (-12%), buraków ćwikłowych na ok. 300 tys. t (-11%), ogórków na ok. 245 tys. t (-2%), a pomidorów na ok. 253 tys. t. (-1%). Zgodnie z prognozą Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ubiegłoroczne zbiory warzyw spod osłon ukształtowały się na poziomie 1,2 mln t, czyli poziomie o 4% wyższym niż w 2017 r. Produkcja pomidorów spod osłon wyniosła ok. 671 tys. t (+4%), a ogórków spod osłon ok. 311 tys. t (+6%).

Ze względu na rekordowe ubiegłoroczne zbiory owoców i ich nieurodzaj w 2017 r. wywołany przymrozkami obserwuje się obecnie deflację cen w tej kategorii. Eksperci Credit Agricole Bank Polska uważają, że utrzyma się ona do II kwartału 2019 r. Przy założeniu przeciętnych na tle historycznym tegorocznych zbiorów owoców, w II połowie 2019 r. prognozują wyraźny wzrost ich cen w ujęciu rocznym, wspierany przez efekty niskiej bazy sprzed roku.

Ze względu na niższe zbiory warzyw związane z ubiegłoroczną suszą, analitycy obserwują obecnie silny wzrost ich cen w ujęciu rocznym. Ich zdaniem utrzyma się on do II kwartału 2019 r. Przy założeniu przeciętnych na tle historycznym tegorocznych zbiorów warzyw, w II połowie 2019 r. dojdzie do wyraźnego spadku tempa wzrostu cen wspieranego przez efekty wysokiej bazy sprzed roku. Głównym czynnikiem ryzyka dla prognozy cen owoców i warzyw są warunki agrometeorologiczne w 2019 r.

Źródło: AgroMapa Credit Agricole Bank Polska

Foto: Pixabay