Wyróżnienie dla programów społecznych Grupy Maspex Wadowice

Aktualności

Wyróżnienie dla programów społecznych Grupy Maspex Wadowice

Po raz kolejny wszystkie realizowane przez Grupę Maspex Wadowice ogólnopolskie programy społeczne dla dzieci, czyli Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, ekologiczny program dla przedszkoli – „Kubusiowi Przyjaciele Natury” oraz kierowany do pierwszoklasistów „Klub Bezpiecznego Puchatka” zostały wybrane i wpisane do tegorocznego Raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki”, jako praktyki długoletnie. Łącznie programy te zna już prawie 3 miliony dzieci. Działania społeczne, które widnieją w Raporcie, są wybierane corocznie spośród wszystkich zgłoszonych i prowadzonych w naszym kraju. Raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki” co roku publikuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jako podsumowanie inicjatyw i zaangażowania firm w Polsce w działania związane z obszarem CSR.