Wyniki Grupy Kapitałowej Żywiec za I półrocze 2019 r.

Aktualności

Wyniki Grupy Kapitałowej Żywiec za I półrocze 2019 r.

29 lipca 2019

Grupa Kapitałowa Żywiec opublikowała sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2019r. Przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 1729 mln zł (+5,3% w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 roku). Organicznie (nie uwzględniając akwizycji Browaru Namysłów) Grupa utrzymała zbliżony poziom przychodów do analogicznego okresu roku ubiegłego, pomimo niższej sprzedaży spowodowanej złą pogodą w maju. Spółka ponownie zwiększyła przychody z każdego hektolitra piwa (+4,2%) co jest efektem dalszego wzrostu udziału innowacji i marek premium w strukturze sprzedaży firmy.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł 131 mln zł (vs 176 mln zł w analogicznym okresie roku 2018). Istotny wpływ na wysokość zysku, obok niższej sprzedaży organicznej, miał dalszy wzrost kosztów produkcji w tym surowców, opakowań, energii oraz wynagrodzeń. Jednorazowo na wynik spółki wpłynęły także koszty akwizycji Browaru Namysłów.

– Dalszy wzrost sprzedaży marek premium – Żywca, Desperadosa i Heinekena – oraz dwucyfrowy wzrost sprzedaży Strefy Zero to efekt konsekwentnej koncentracji na budowaniu wartości. Z satysfakcją przyjmujemy kontynuację premiumizacji rynku piwa. Jesteśmy też bardzo zadowoleni z wyników osiąganych przez Browar Namysłów, który po dołączeniu do Grupy Żywiec kontynuuje dynamiczny wzrost sprzedaży. Mając na uwadze coraz większą gotowość konsumentów do sięgania po jakościowe produkty oraz dalszy wzrost presji kosztowej, będziemy kontynuować przyjętą strategię budowania wartości – mówi Francois-Xavier Mahot, Prezes Grupy Żywiec S.A.