Wyniki Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. w I kwartale 2018 r.

Aktualności

Wyniki Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. w I kwartale 2018 r.

Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. opublikowała kwartalne sprawozdania finansowe. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w I kwartale 2018 r. osiągnęły poziom 604 mln zł, podczas gdy w takim samym okresie 2017 r. skonsolidowane przychody wyniosły 618 mln zł. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł 13 mln zł. w porównaniu do 39 mln zł. w I kwartale 2017 r.  Biorąc pod uwagę sezonowość branży piwnej, I kwartał ma najmniejszy wpływ na całoroczne wyniki osiągane przez Spółkę. W najbliższych miesiącach Grupa Żywiec będzie realizować plan ukierunkowany na wzmocnienie pozycji w najszybciej rosnących segmentach rynku, czyli piwnych specjalnościach, piwach smakowych oraz segmencie piw niskoalkoholowych i bezalkoholowych, jednocześnie wykorzystując dodatkowe okazje związane z Mundialem. W marcu firma zaprezentowała innowacyjny koncept Strefa Zero, w którym poza odnoszącym już sukcesy piwem Żywiec Bezalkoholowe, konsumenci znajdą nowe produkty, w tym Heinekena 0.0.% i Warkę Radler 0.0.% w dwóch nowych wariantach smakowych – jabłko z miętą i grejpfrut z pomarańczą oraz obecny już na rynku i lubiany wariant cytrynowy. Ponadto Grupa Żywiec wprowadziła na rynek nowy wariant Żywiec Sesyjne IPA, który umocni pozycję flagowej marki jako lidera w segmencie specjalności. Dodatkowo marka jest wspierana nową kampanią wizerunkową. Na rynku pojawił się także nowy wariant smakowy piwa Dziki Sad czereśnia. Grupa Żywiec przygotowała także atrakcyjny plan wsparcia swoich marek w czasie Mundialu. Najnowsza kampania marki Warka z udziałem trenera Adama Nawałki oraz aktywacja promocyjna, gdzie konsumenci mogą wygrać chusty kibica już trwa.