Wyniki Grupy Kapitałowej Emperia za IV kwartał 2013

Aktualności

Wyniki Grupy Kapitałowej Emperia za IV kwartał 2013

11 marca 2014

Przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę Kapitałową Emperia w IV kwartale 2013 roku wyniosły 511 671 tys. zł, o 0,91% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży w 2013 roku wyniosły 1 967 447 tys. zł i były nieznacznie wyższe (0,95%) niż w okresie porównywalnym. Wynik osiągnięty w czwartym kwartale 2013 roku wyniósł 1 624 tys. zł, a odpowiednio wynik  w czwartym kwartale okresu porównawczego wyniósł 12 612 tys. zł. W całym okresie 2013 roku Grupa wypracowała 15 225 tys. zł zysku, a w 2012 roku 20 803 tys. zł zysku. Pozostałe segmenty operacyjne Grupy: nieruchomości, informatyka i zarządzanie centralne wypracowały w 2013 roku  zyski w łącznej kwocie 47 546 tys. zł. Wyniki segmentu detalicznego uzyskane w tym okresie są zgodnie z oczekiwaniami Zarządu. Są one obciążone kosztami uruchomienia systemu logistycznego.

Jednym z najważniejszych wydarzeń dla Grupy w 2013 roku było uruchomienie 1 lipca własnej sieci logistycznej, której celem jest zaopatrywanie w towar supermarketów Stokrotka oraz innych sklepów detalicznych należących do Grupy. W IV kwartale 2013 roku trwał proces wdrażania i doskonalenia logistyki. Proces wprowadzania nowego asortymentu został niemalże zakończony. Ostatnie kategorie zostały wprowadzone na początku roku. Podstawowe wskaźniki logistyki ulegają systematycznej poprawie zgodnie z oczekiwaniami Zarządu. Na koniec grudnia uzyskano wskaźnik dostaw z magazynu centralnego zbliżony do założeń docelowego poziomu wynoszącego około 85%.

W IV kwartale 2013 roku rozpoczęto proces połączenia spółek segmentu detalicznego: Stokrotka Sp. z o.o., Maro-Markety Sp. z o.o. i Społem Tychy S.A. Połączenie miało miejsce 31 stycznia 2014 roku. W rezultacie rozpoczęto prace nad zdefiniowaniem odrębnego formatu sklepu tzw. Stokrotka Market, dla nowych placówek o powierzchni sali sprzedaży 200 – 400 mkw. Nowy format zapewniać będzie pełne codzienne zakupy dla każdego klienta, w tym wyczerpującą ofertę produktów świeżych w wygodnej, samoobsługowej formule. Poprzez swój kompaktowy format Market będzie jeszcze bliżej klienta, także dzięki swoim lokalizacjom – zarówno w osiedlach większych miast, jak i miejscowościach gminnych. Nowy format to kolejna droga intensywnego rozwoju sieci Stokrotka.

W 2013 roku zapadła strategiczna decyzja o rozwoju sieci Stokrotka w oparciu o opracowane rozwiązanie franczyzowe. W listopadzie 2013 roku Stokrotka Sp. z o.o. otworzyła pierwszy sklep franczyzowy, natomiast z końcem I kwartału 2014 roku spółka zaproponuje polskim detalistom ofertę efektywnego konceptu franczyzowego, którego siła tkwić będzie w kompleksowym rozwiązaniu oferującym współpracę poczynając od budowania asortymentu po działalność operacyjną i logistyczną.

W IV kwartale Zarząd Grupy, mając przekonanie co do ciągle niższej niż wartość godziwa wyceny akcji na giełdzie, kontynuował proces ich skupu. Wydatkowano na ten cel 9,8 mln zł. Spółka niezmiennie traktuje trwający proces skupu jako ważne narzędzie dystrybucji nadwyżki środków pieniężnych do akcjonariuszy.