Wyniki Grupy Eurocash za I kwartał 2019 r.

Aktualności

Wyniki Grupy Eurocash za I kwartał 2019 r.

13 maja 2019

  • #Eurocash

Przychody Grupy Eurocash w I kwartale 2019 r. wyniosły 5,48 mld zł i były o blisko 10% wyższe niż w analogicznym okresie 2018 r. Przychody segmentu hurtowego, pomimo braku świąt wielkanocnych w I kwartale br., wzrosły o 3,5% rok do roku i wyniosły 4,11 mld zł. Sprzedaż segmentu detalicznego urosła o 37% w sakli roku, przede wszystkim dzięki ubiegłorocznym akwizycjom, ale była również wspierana solidną dynamiką sprzedaży LFL.

– W hurcie w I kwartale tego roku osiągnęliśmy wzrost sprzedaży o 3,5% rok do roku, notując wzrosty niemal w każdym formacie. Największy, aż 9% przyrost zanotowaliśmy w sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz blisko 6% w formacie aktywnej dystrybucji do naszych franczyzobiorców. O ponad 3% zwiększyliśmy również sprzedaż w hurtowniach Cash&Carry – podkreślił Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

– Podjęte w poprzednich latach działania optymalizacyjne przekładają się na dalszy wzrost efektywności segmentu hurtowego i zaowocowały wzrostem EBITDA w I kwartale br. o blisko 15% rok do roku – powiedział członek zarządu Grupy Eurocash.

W segmencie detalicznym w I kwartale 2019 r. Grupa Eurocash zanotowała 37% wzrost sprzedaży, do 1,33 mld zł, głównie dzięki konsolidacji sieci supermarketów Mila oraz 25 sklepów Lewiatan, przejętych w ubiegłym roku. Akwizycje te dołożyły do sprzedaży Grupy Eurocash w minionym kwartale około 342 mln zł.

– Sprzedaż like-for-like w sieci Delikatesy Centrum w I kwartale br. była pod wpływem wielu czynników, w tym wspomnianego przesunięcia świąt wielkanocnych na II kwartał, deflacji koszyka zakupowego wynoszącej ponad 0,8%, mniejszej liczby dni handlowych, a także trwającej integracji naszych biznesów detalicznych. W tych okolicznościach, zanotowany w I kwartale br. spadek sprzedaży like-for-like jedynie o 1,5% rok do roku jest obiecujący. Jeśli spojrzymy na wstępne szacunki narastająco za cztery miesiące, a więc z uwzględnieniem okresu świątecznego, zanotowaliśmy wzrost sprzedaży like-for-like aż o 4% rok do roku – wskazał Jacek Owczarek.

Grupa Eurocash przyspiesza ekspansję Projektów, tj. innowacyjnych formatów detalicznych, takich jak Duży Ben, abc na kołach oraz Kontigo. Grupa otwiera kolejne markety alkoholowe Duży Ben, których jest już 30, a także inwestuje w zwiększenie świadomości marek wszystkich konceptów. Wpływ tego segmentu na skonsolidowany wynik EBITDA w I kwartale tego roku wyniósł -12 mln zł.

Od 2019 r. nastąpiła istotna zmiana prezentacji wybranych danych finansowych, co jest konsekwencją zastosowania przez Grupę Eurocash nowego międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej – MSSF 16. Zgodnie z tym standardem, przy wyliczaniu wskaźników zadłużenia Grupa jest zobowiązana uwzględniać zobowiązania z tytułu leasingów operacyjnych, których wartość na koniec I kwartału 2019 r. przekraczała 1,8 mld zł. W efekcie, łączne zadłużenie netto Grupy wg. MSSF 16 sięgnęło 2,55 mld zł.