Wyniki Grupy Eurocash w trzecim kwartale 2020 r.

Detal/Hurt

Wyniki Grupy Eurocash w trzecim kwartale 2020 r.

13 listopada 2020

Przychody Grupy Eurocash w trzecim kwartale 2020 r. przekroczyły 7 mld zł i były o 5% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sprzedaż w segmencie hurtowym wzrosła o ponad 3% r/r, a w segmencie detalicznym – o blisko 4% r/r. Skokowo, bo aż o 268% wzrosły przychody segmentu Projekty, co wynika z konsolidacji 100% wyników Frisco począwszy od lipca tego roku oraz ekspansji rozwijanych przez Grupę innowacyjnych konceptów detalicznych.

Skonsolidowana EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w trzecim kwartale tego roku wyniosła 225 mln zł, co oznacza wzrost o prawie 3% w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. Grupa Eurocash szacuje, że dodatkowe koszty związane z epidemią COVID-19 były niższe niż w poprzednich kwartałach i obciążyły wynik EBITDA w omawianym okresie kwotą około 2 mln zł.

Zysk netto Grupy Eurocash w okresie lipiec-wrzesień br. sięgnął niemal 37 mln zł i był o ponad 34% wyższy niż w trzecim kwartale 2019 r.

Sprzedaż segmentu hurtowego Grupy Eurocash w trzecim kwartale 2020 r. sięgnęła 5,26 mld zł (+3,4% r/r), a EBITDA tego segmentu wyniosła 185 mln zł (+7,4% r/r). Sprzedaż zewnętrzna zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie detalicznym w trzecim kwartale br. wyniosła 1,58 mld zł (+3,5% r/r), a EBITDA tego segmentu wyniosła ponad 76 mln zł (wobec 79 mln zł przed rokiem).

– Motorem wzrostu przychodów w detalu była głównie sprzedaż realizowana przez sklepy franczyzowe Delikatesy Centrum. Znaczący wzrost zanotowały także saloniki prasowe Inmedio, które w trzecim kwartale odbudowały sprzedaż po okresie ograniczeń w funkcjonowaniu galerii handlowych, obowiązujących od marca do maja – wskazał Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

W trzecim kwartale br. wzrost sprzedaży zanotowały także wszystkie innowacyjne koncepty detaliczne rozwijane przez Grupę Eurocash: Duży Ben (+111% r/r), abc na kołach (+108% r/r) i Kontigo (+46% r/r), co związane jest z ekspansją tych sieci. W przypadku marketów alkoholowych Duży Ben oraz mobilnych sklepów abc na kołach, istotny wzrost sprzedaży został osiągnięty również w ujęciu LFL – odpowiednio +16% i +32% r/r.

zdj. gł.: Jacek Owczarek, CFO Grupy Eurocash