Wyniki Grupy Eurocash w pierwszym półroczu 2021 r.

Detal/Hurt

Wyniki Grupy Eurocash w pierwszym półroczu 2021 r.

25 sierpnia 2021

Skonsolidowana sprzedaż Grupy Eurocash w pierwszym półroczu 2021 r. sięgnęła 12,36 mld zł i była o 2% wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r. W samym drugim kwartale br. skonsolidowana sprzedaż wyniosła 6,55 mld zł, co oznacza wzrost o 5,7% r/r. Pozytywny wpływ na wzrost sprzedaży Grupy miał format Eurocash Serwis oraz odbicie w formatach Eurocash Dystrybucja i Gastronomia, a także segment Projekty, dzięki pełnej konsolidacji i ekspansji Frisco.

Skonsolidowana EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosła 202,6 mln zł wobec 336,6 mln zł przed rokiem. Istotny wpływ na raportowane wyniki miały gorsze rezultaty osiągane przez sklepy własne Delikatesy Centrum oraz odpis w kwocie 80 mln zł dokonany w drugim kwartale br. związany z planowanym zamknięciem 59 własnych placówek.

W segmencie hurtowym Grupa Eurocash zanotowała w pierwszym półroczu br. wzrost wyniku EBITDA o 5,1% r/r do 288,2 mln zł przy wzroście sprzedaży o 0,3% r/r do 9,04 mld zł.

– Sprzedaż żywności w małych i średnich sklepach, do którego agencje badawcze zaliczają niezależnych detalistów, stanowiących główną grupę klientów Grupy Eurocash, w pierwszym półroczu tego roku spadła o 1,2% w porównaniu z pierwszą połową ubiegłego roku. My najmocniej spadek sprzedaży odczuliśmy w hurtowniach Cash&Carry, głównie z powodu znacznie niższego rok do roku popytu na alkohol. Dobre wyniki sprzedaży zanotowaliśmy natomiast w formacie Eurocash Dystrybucja, a w drugim kwartale obserwowaliśmy także wyraźne odbicie w formacie Eurocash Gastronomia, w związku z otwarciem lokali gastronomicznych, przed rokiem zamkniętych z powodu pandemii. Silny wzrost sprzedaży kontynuował także format Eurocash Serwis, odpowiadający za dystrybucję wyrobów tytoniowych i produktów impulsowych – wskazał Jacek Owczarek, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Grupy Eurocash.

Wzrost rentowności w segmencie hurtowym to m.in. efekt postępującej cyfryzacji, w tym rosnącej sprzedaży za pośrednictwem platformy eurocash.pl.

Na koniec pierwszego półrocza 2021 r. organizowana przez Eurocash sieć ABC liczyła 9.234 sklepy, o 270 więcej niż przed rokiem. Liczba sklepów partnerskich i franczyzowych zrzeszonych w sieciach Lewiatan, Euro Sklep, Groszek i Gama (PSD) wynosiła natomiast łącznie 5.449 placówek, co oznacza przyrost o 282 sklepy r/r.

Sprzedaż zewnętrzna zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie detalicznym w pierwszej połowie 2021 r. nieznacznie przekroczyła 3,0 mld zł, co oznacza wzrost o 1,5% r/r. Wynik EBITDA tego segmentu wyniósł -5,4 mln zł wobec +81,7 mln zł rok wcześniej.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wyniki drugiego kwartału i całego półrocza tego roku zostały obciążone odpisem w kwocie 80 mln zł, który zdecydowaliśmy się utworzyć w związku z planowanym zamknięciem 59 sklepów własnych prowadzonych w sieci Delikatesy Centrum. Chodzi o placówki, które najsłabiej radziły sobie na rynku i w których podjęte działania naprawcze nie rokowały trwałą poprawą rezultatów. Naszym celem jest budowa największej sieci małych supermarketów w Polsce w oparciu o rentowne i dobrze prosperujące placówki handlowe. Pod względem efektywności, pozostałe sklepy własne także ustępują placówkom prowadzonym przez franczyzobiorców. Będziemy więc dążyć do tego, by równały w górę, co powinno przełożyć się na poprawę rentowności segmentu detalicznego, począwszy od przyszłego roku – zapowiedział Jacek Owczarek.

Rozwijana przez Grupę Eurocash sieć małych supermarketów na koniec czerwca 2021 r. liczyła 1584 sklepy (w tym 1545 funkcjonujących pod marką Delikatesy Centrum) – 966 z nich to sklepy franczyzowe, a 618 to sklepy własne lub prowadzone w ramach joint venture.

Segment detaliczny Grupy Eurocash obejmuje ponadto 428 saloników prasowych Inmedio. Ich sprzedaż w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosła 225,8 mln zł i była o 23,3% wyższa niż rok wcześniej.

Sprzedaż segmentu Projekty w pierwszym półroczu 2021 r. sięgnęła 247 mln zł i była niemal trzykrotnie wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r., głównie dzięki pełnej konsolidacji Frisco. Po tym jak w połowie 2020 r. Eurocash został właścicielem 100% akcji tego e-supermarketu – lidera warszawskiego rynku e-grocery, Frisco udanie zadebiutowało we Wrocławiu (w grudniu ub.r.) oraz w Poznaniu (w maju br.). W pierwszej połowie tego roku sprzedaż Frisco sięgnęła 137,6 mln zł, z czego 10,9 mln zł to sprzedaż zrealizowana poza Warszawą. Udział nowych miast w łącznej sprzedaży w przyszłych okresach powinien rosnąć, gdyż Frisco zamierza rozszerzyć swoją działalność na kolejne duże miasta Polski.

Zanotowany przez Grupę Eurocash wzrost sprzedaży w segmencie Projekty to także efekt dalszej ekspansji sieci marketów alkoholowych Duży Ben. Na koniec pierwszego półrocza liczyła ona już 158 sklepów wobec 129 na koniec 2020 r.