Wyniki firmy Henkel w roku obrotowym 2018

Aktualności

Wyniki firmy Henkel w roku obrotowym 2018

W roku obrotowym 2018 przychody ze sprzedaży obniżyły się nieznacznie, o 0,6%, do 19,899 mld euro. Sprzedaż w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów wzrosła o 2,4%. Sprzedaż sektora Beauty Care (kosmetyki) była w ujęciu organicznym niższa o 0,7%, niż w poprzednim roku. W sektorze Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotowano solidny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 1,9%.

– Zrobiliśmy znaczący krok naprzód na drodze do realizacji naszych priorytetów strategicznych na 2020 r. i na późniejsze lata. Z powodzeniem wdrożyliśmy kluczowe inicjatywy strategiczne i w dalszym ciągu poprawialiśmy naszą konkurencyjność. Aby zapewnić dodatkowe możliwości wzrostu, głównie w segmentach dóbr konsumpcyjnych, oraz przyspieszyć cyfrową transformację firmy, ogłosiliśmy w styczniu, że począwszy od 2019 r., będziemy zwiększać inwestycje o około 300 mln euro rocznie – powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu firmy Henkel. 

Zakładając wzrost inwestycji rozwojowych, począwszy od 2019 r., Henkel spodziewa się organicznego wzrostu sprzedaży w bieżącym roku obrotowym w wysokości od 2% do 4%. Oczekuje również, że skorygowana marża EBIT ukształtuje się na poziomie 16%–17%, natomiast wzrost skorygowanego zysku na akcję według niezmienionych kursów wymiany będzie niższy, niż w ubiegłym roku i wyniesie kilka procent.

W roku obrotowym 2018 przychody ze sprzedaży obniżyły się nieznacznie, o 0,6%, do 19,899 mld euro. Całościowy wpływ zmian kursów walutowych na przychody ze sprzedaży był negatywny i wyniósł w przybliżeniu 1,1 mld euro, czyli -5,4%. Po korekcie o wpływ różnic kursowych przychody ze sprzedaży wzrosły o 4,8%. Transakcje przejęć i zbycia aktywów odpowiadały za 2,4% wzrostu przychodów. Sprzedaż w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, również zadowalająco wzrosła: o 2,4%.

Sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) odnotował wysoki organiczny wzrost sprzedaży na poziomie 4%. Sprzedaż sektora Beauty Care (kosmetyki) była w ujęciu organicznym niższa o 0,7%, niż w poprzednim roku. W sektorze Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotowano solidny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 1,9%.

Wynik finansowy ukształtował się na poziomie -65 mln euro, w porównaniu z -67 mln euro za rok obrotowy 2017. Skorygowany zysk netto za rok obrotowy po odliczeniu udziałów niekontrolujących wzrósł o 2,8%, do 2,604 mld euro (2017 r.: 2,534 mld euro).

W sektorze Beauty Care (kosmetyki) organiczny wzrost sprzedaży w roku obrotowym 2018 był nieznacznie ujemny i wyniósł -0,7%. W ujęciu nominalnym wartość sprzedaży wzrosła o 2,1%, do kwoty 3,950 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 675 mln euro, co oznacza wzrost o 1,6%. Skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 17,1% i była nieznacznie niższa w stosunku do ubiegłego roku.

W roku obrotowym 2018 sektor biznesowy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) osiągnął wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 1,9%. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży wyniosły 6,419 mld euro, wobec 6,651 mld euro w poprzednim roku. Skorygowany zysk operacyjny obniżył się nieznacznie o 0,7%, osiągając poziom 1,162 mld euro. Odnotowano duży wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży – o 0,5 p.p., do 18,1%.