Wyniki Dino po 3 kwartałach 2017

Aktualności

Wyniki Dino po 3 kwartałach 2017

15 listopada 2017

  • #Dino

Grupa Dino Polska S.A. wypracowała w III kwartale 2017 r. wzrost przychodów o 33,1 proc. do 1 220,2 mln zł, w tym wzrost sprzedaży na poziomie 16,1 proc. Dwucyfrowy wzrost odnotowano również w wynikach netto.

Narastająco po trzech kwartałach 2017 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Dino sięgnęły 3 238,6 mln zł i były o 32,2 proc. większe niż rok temu. Dynamiczny wzrost przychodów był wynikiem rozwoju sieci o nowe placówki oraz wzrostu sprzedaży w istniejącej sieci sklepów, który wyniósł po trzech kwartałach 2017 r. 15,2 proc.

Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 140,7 mln zł, co oznacza wzrost o 24,2 proc. rok do roku.

Na koniec września 2017 roku sieć Dino liczyła 718 sklepów, o 129 sklepów więcej w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. W III kwartale 2017 r. sieć otworzyła 41 nowych sklepów wobec 33 w III kwartale 2016 r.

Przy wzroście skali działalności grupa odnotowuje dobrą, stopniowo rosnącą rentowność. Marża brutto po 9 miesiącach 2017 r. wzrosła o 0,15 proc.

Zgodnie ze strategią grupa kontynuuje szybki rozwój sieci supermarketów Dino, otwierając nowe, własne sklepy i wyszukując kolejne lokalizacje pod dalszą ekspansję. Zgodnie z przyjętą strategią grupa planuje przekroczyć liczbę 1200 otwartych sklepów do końca 2020 roku.

– Otoczenie rynkowe, w tym zwiększona siła nabywcza Polaków związana z poprawiającą się sytuacją ekonomiczną i rosnące ceny konsumpcyjne, sprzyja rynkowi handlu detalicznego artykułami spożywczymi. Uważamy, że pozytywne tendencje widoczne na rynku konsumenckim w tym roku utrzymają się także w kolejnych kwartałach  – powiedział Szymon Piduch, Prezes Zarządu Dino Polska S.A.