Wyniki Baltony w 2019 r.

Aktualności

Wyniki Baltony w 2019 r.

13 stycznia 2020

  • #Baltona

Skonsolidowane przychody Grupy Baltona w grudniu 2019 r. wyniosły 47,4 mln zł i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 21%. Natomiast przychody w całym 2019 r. wyniosły 556,7 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku rocznym o 16%.

W raporcie branżowym zaznaczono, że na wyniki sprzedaży w grudniu miały wpływ w szczególności odbudowanie potencjału zakupowego dzięki środkom pozyskanym z emisji obligacji serii B oraz jednoczesne rozpoczęcie okresu niższego, posezonowego ruchu lotniczego. Zgodnie z szacunkowymi danymi wartość zapasów wzrosła o ok. 1,3 mln zł w porównaniu do stanu na koniec listopada 2019 r. Natomiast poziom przeterminowanych zobowiązań handlowych wyniósł ok. 16 mln zł względem stanu na koniec listopada 2019 r., przy czym wartość ta nie uwzględnia spornych kwot wynikających z roszczeń Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”.