Wyniki ankiety dot. wpływu rosnącej płacy minimalnej na branże FMCG i HoReCa

Aktualności

Wyniki ankiety dot. wpływu rosnącej płacy minimalnej na branże FMCG i HoReCa

01 października 2019

  • #ankieta
  • #Płaca minimalna
  • #składka ZUS

Redakcje „Poradnika Handlowca” i „Poradnika Restauratora” w ostatnich dniach września przeprowadziły wśród przedsiębiorców z branż FMCG i HoReCa z całej Polski anonimową, błyskawiczną ankietę dotyczącą wpływu w najbliższej przyszłości czynnika wzrostu płacy minimalnej na działalność firm z obu ww. branż.
Ankieta spotkała się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców (186 odpowiedzi) i choć nie jest specjalistycznym badaniem przeprowadzonym na reprezentatywnej próbie, to jednak jej wyniki – naszym zdaniem – doskonale odzwierciedlają nastawienie przedsiębiorców do kwestii związanych z płacą minimalną.
Dziękując wszystkim blisko 200. osobom, które odpowiedziały na nasze pytanie, na załączonych slajdach publikujemy wyniki naszej ankiety.
Badanie tego zagadnienia, na w pełni reprezentatywnej próbie (obejmującej wszystkie kategorie sklepów), na pewno w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone – bo jak pokazują wyniki naszej błyskawicznej ankiety – jest to niezwykle istotna tematyka dla rodzimych przedsiębiorców.