Wydatki cudzoziemców w Polsce spadły

Gospodarka

Wydatki cudzoziemców w Polsce spadły

29 grudnia 2020

Wartość towarów i usług zakupionych w III kw. 2020 r. przez cudzoziemców w Polsce oraz towarów i usług zakupionych przez Polaków za granicą były mniejsze odpowiednio o 46,6% r/r i 42,6% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Spadek ruchu granicznego w III kw. 2020 r. wyniósł 38,5% r/r w przypadku cudzoziemców przyjeżdżających do Polski i 34,1% w przypadku Polaków wyjeżdżających za granicę. „Wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w III kwartale 2020 r. ukształtowała się na poziomie 7 mld zł, natomiast wydatki poniesione za granicą przez mieszkańców Polski w tym okresie wyniosły 4,7 mld zł. Było to odpowiednio o 46,6% i 42,6% mniej niż przed rokiem. Natomiast w stosunku do kwartału poprzedniego wydatki, zarówno cudzoziemców, jak i Polaków były większe odpowiednio o 113,4% i o 191,4%” – czytamy w komunikacie.

„Cudzoziemcy przekraczający wewnętrzną granicę UE w III kwartale 2020 r. największy odsetek wydatków poniesionych w Polsce przeznaczyli na towary nieżywnościowe – 49,8%. Znaczny udział w strukturze wydatków nierezydentów miały pozostałe wydatki (usługi) – 21% oraz żywność i napoje bezalkoholowe – 13,2%. Z kolei, w strukturze wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski przekraczających omawianą granicę dominowały pozostałe wydatki (usługi) – 53,3%, towary nieżywnościowe stanowiły 31%, a na żywność i napoje bezalkoholowe Polacy przeznaczyli 12,1% swoich wydatków” – napisano także w komunikacie.

źródło: money.pl
oprac.: EW