Wycofanie wniosku w sprawie przejęcia przez Kaufland sklepu E.Leclerc w Kielcach

Detal/Hurt

Wycofanie wniosku w sprawie przejęcia przez Kaufland sklepu E.Leclerc w Kielcach

Kaufland wycofał wniosek o przejęcie sklepu E.Leclerc w Kielcach. Koncentracja miała polegać na nabyciu przez Kaufland Polska Markety części mienia spółki Wanship, czyli obiektu handlowego w Pasażu Świętokrzyskim w Kielcach, w którym działa sklep E.Leclerc.

W tej sprawie konieczne było przeprowadzenie badania rynku i weryfikacja danych przedstawionych przez przejmującą spółkę we wniosku o zgodę na transakcję. Postępowanie zostało skierowane do II etapu, w którym analiza wykazała, że koncentracja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji. Prezes UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) przedstawił przedsiębiorcy zastrzeżenia, po których spółka Kaufland Polska Markety wycofała swój wniosek.

– Koncentracja mogłaby doprowadzić do ograniczenia konkurencji na lokalnym rynku sprzedaży detalicznej artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku w hipermarketach, supermarketach i dyskontach. Negatywnymi skutkami dla konsumentów mogłoby być między innymi ograniczenie swobody wyboru sieci handlowej, w której chcą robić zakupy – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

W sprawach, w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji w wyniku dokonania koncentracji, Prezes UOKiK przedstawia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji zastrzeżenia wobec planowanej transakcji.

źródło: UOKiK