WWF: Olej palmowy FERRERO najbardziej zrównoważony

Aktualności

WWF: Olej palmowy FERRERO najbardziej zrównoważony

21 stycznia 2020

  • #Ferrero
  • #olej palmowy

W swojej najnowszej Karcie oceny nabywcy oleju palmowego, analizującej globalne firmy pod kątem wspierania zrównoważonego oleju palmowego, WWF wymienia FERRERO na pierwszym miejscu wśród 173 firm.

Z wynikiem 21,5 na 22 punktów, FERRERO zostało liderem w grupie największych producentów dóbr konsumpcyjnych, sprzedawców detalicznych i dostawców usług gastronomicznych.

WWF szczególnie doceniło FERRERO za wysiłki zmierzające do rozwiązania problemu wylesiania obszarów tropikalnych oraz za przejrzystość łańcucha dostaw.

W opublikowanym oświadczeniu prasowym WWF napisało: „tylko jedna firma, producent dóbr konsumpcyjnych FERRERO, uzyskała ponad 20 punktów (spośród maksymalnie 22), wysyłając zachęcający sygnał do reszty branży, że zrównoważony olej palmowy, którego produkcja nie powoduje niszczenia lasów, jest możliwy.”

Od 2005 r. FERRERO zainwestowało znaczne środki w rozwój zrównoważonego łańcucha dostaw oleju palmowego, szczególnie w ciągu ostatnich pięciu lat. Już w 2015 r. była jedną z pierwszych firm, które zaczęły używać wyłącznie certyfikowanego, segregowanego oleju palmowego, pochodzącego w 100%  ze źródeł zrównoważonych.