Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2020 roku

Gospodarka

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2020 roku

16 września 2020

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,9% (przy wzroście cen usług – o 6,6% i towarów – o 1,5%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług obniżyły się o 0,1% (przy spadku cen towarów –o 0,3% i wzroście cen usług – o 0,2%).

W sierpniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny żywności (o 1,2%) oraz odzieży i obuwia (o 1,5%), które obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,29 p. proc i 0,07 p. proc. Wyższe ceny w zakresie transportu (o 1,9%) i mieszkania (o 0,1%) podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,16 p. proc. i  0,03 p. proc.

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 5,7%), żywności (o 3,1%) oraz restauracji i hoteli (o 5,7%) pod­niosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,38 p. proc., 0,72 p. proc oraz 0,35 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 7,1%) oraz odzieży i obuwia (o 1,9%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,70 p. proc. i 0,09 p. proc.