Wskaźnik Przyszłej Inflacji w grudniu bez zmian

Aktualności

Wskaźnik Przyszłej Inflacji w grudniu bez zmian

11 grudnia 2019

  • #BIEC
  • #Wskaźnik Przyszłej inflacji

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2019 r. nie zmienił się w stosunku do wartości z ubiegłego miesiąca – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

W ciągu ostatnich miesięcy wskaźnik spadał, wskazując na silniejsze oddziaływanie czynników ograniczających wzrost inflacji niż tych, które działają w kierunku przyspieszonego jej wzrostu. Najsilniejszym spośród tych czynników jest zagrożenie dalszym spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego zarówno w Polsce jak i u naszych największych partnerów handlu zagranicznego. Wobec osłabienia koniunktury przedsiębiorcy walczą o rynki zbytu konkurencyjnymi cenami.

Spośród ośmiu składowych wskaźnika w tym miesiącu dwie działały w kierunku wzrostu inflacji, pozostałe sześć w umiarkowany sposób oddziaływało w kierunku jej spadku.

Foto: Pixabay